När lärare lär lärare

På Rydsskolan i Linköping coachar lärare varandra inom nya områden. Arbetssättet ger ny kunskap, bättre undervisning och ökat självförtroende. Att lärare lär lärare är en förutsättning för en relevant undervisning. Det menar Les Foltos, grundare och föreståndare av Peer-Ed.

 

– För ungefär 20 år sedan bestämde jag mig för att starta ett program där ledare och lärare coachar varandra, och nu finns det programmet i 48 länder, säger Les Foltos, grundare och föreståndare för Peer-Ed.

Hur fungerar det?

– Vi frågar lärare vilka de söker sig till för att få professionell hjälp i sitt lärande, och det är inte så att de svarar att de brukar köra tvärs genom stan för att gå på kurs, utan de tittar snarare efter någon som de litar på och ser upp till och som finns nere i korridoren i samma byggnad, alltså en annan lärare. De är dessa lärare vi vill nå och lära dem hur de i sin tur kan coacha sina kollegor.

Caroline Andersson, rektor på Rydsskolan i Linköping, hur arbetar ni med dessa frågor?

– Vi har två planer. Den ena handlar om att lärare kan fråga mig eller gå utvecklingskurser av olika slag, och den andra planen handlar om att de lär av varandra, vilket är oerhört nyttigt. Då samlar vi grupper en gång i veckan där vissa lärare fungerar som mentorer och coachar andra lärare. Det är det mest framgångsrika sättet att lära sig av varandra, tror jag. Om du åker på en konferens tenderar det du har lärt dig att bara stanna hos dig själv, säger Caroline Andersson.

Varför är de största fördelarna med den här typen av träning?

– Att saker och ting upprepas och får ta tid. Det är sällan man lär sig något och sedan lyckas implementera det rent praktiskt på första försöket. Ofta behöver man göra flera försök och testa sig fram, och förhoppningsvis blir det bättre med tiden, säger Les Foltos.

– Och självkänslan och självförtroendet växer hos lärarna eftersom de kan känna att de har kunskap om ett visst område, och att det enda de behöver är att få lite hjälp på traven från sina kollegor och på så sätt bli mer säker. Vi har mycket kunskap redan men det gäller att hitta sätt att bli effektiva och arbeta tillsammans, säger Caroline Andersson.

– Jag tror att du har helt rätt. Många har redan en bas att stå på och en sådan här process när man får lära av varandra gör att det blir lättare för det att komma fram, säger Les Foltos.

– Ja, istället för att de blir tillsagda att de måste lära sig det ena och det andra på andra platser, säger Caroline Andersson.

– Vår forskning pekar på att om man går till en annan fysisk plats för att lära sig något, gör det i bästa fall att man blir mer medveten om hur man skulle kunna undervisa. Men för att faktiskt gå från ord till handling och förändra det sätt på vilket man undervisar måste man lära sig i den kontext man arbetar och tillsammans med kollegor på den arbetsplatsen. Och den effekten ser vi med våra kurser, säger Les Foltos.

Kommer det här bli vanligare i framtiden?

– Ja, jag tror att det är det enda sättet vi verkligen kan lära oss på, på ett sätt. Vi kan få hur mycket information som helst i dagens medielandskap, men vi måste ta ner den, diskutera och lära oss tillsammans. På så sätt kan det vara ett nytt sätt att arbeta med utbildning av lärare, säger Caroline Andersson.

– Vi ser hur det blir vanligare och vanligare i skolor runt om i världen, och det finns dessutom väldigt mycket forskning som pekar på styrkan i att lära sig av varandra och att ha lärare som coachar på skolorna. Just coachning är en av sju viktiga beståndsdelar för effektiv och professionell inlärning, visar en rapport från förra året, så jag tror att vi kommer se att det fortsätter att växa, säger Les Foltos.

20 mars 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng