Så blir Attendo ledande

en gammal fin gumma vid ett bord tittar ironiskt åt sidan i en orange skjorta.jpg

Omsorgs- och vårdföretaget Attendo vill ta den europeiska, digitala ledartröjan inom omsorgsbranschen. Som ett led i det arbetet arbetar bolaget genomgripande med att sätta en gemensam it-arkitektur för samtliga verksamheter.

– Ett av våra ledord är att det ska vara lätt att göra rätt. Alla de undersköterskor som gör ett fantastiskt jobb hos oss ute hos våra kunder och brukare, ska inte behöva vara teknikexperter, säger Oskar Hägglund, it-chef på Attendo.  

Attendo är redan idag en stor arbetsgivare inom omsorgs i Skandinavien med 15 000 anställda och i hela koncernen 24 000 anställda. Ett första steg i bolagets digitalisering är att skapa en sammanhållen it-upplevelse för alla verksamheter, oavsett vilket land man jobbar i eller vilken tjänst man har.

Då krävs det teknik som är robust, skalbar och flexibel.

– Man kan säga att vi har krattat gången för framtiden under 2018. Nu börjar arbetet där säkerhet, mobilitet och arkitektur står i fokus för 2019 och vi har knutit till oss kompetens inom de områden vi ser kommer bli viktiga för att ta de kliv vi vill. Det handlar bland annat om en ökad molnförståelse och hur vi ska bygga en arkitektur som är lönsam för oss, samt se över hur våra it-stöd bör se ut i kraft av att vår bransch har viss medarbetaromsättning, säger Oskar Hagglund.

Mindre stress

Att arbeta med en tydlig digital agenda är viktig för Attendo eftersom det ger en stor nytta till såväl medarbetarna som kunder.

– Med exempelvis ett mobilbaserat planeringssystem ser medarbetaren vad som ska utföras och hur för varje enskild kund. För medarbetarna minskar stressen radikalt då de ser hur arbetsdagen är fördelad och vilken tid som finns att tillgå, säger Oskar Hägglund.

– Vi vill stärka de individer vi tar hand om och ge dem den vård och omsorg som de vill ha. I förlängningen blir alltså de digitala arbetsverktyg vi har infört ett sätt att höja kvaliteten på den vård och omsorg som vi utför.

Mer familjetid

En annan viktig aspekt med att bli mer digital är att familj och anhöriga till kunder och brukare kan få möjlighet att känna sig mer närvarande och involverade.

– Det händer ibland att närstående upplever sorg när de behöver placera någon av sina närmaste på ett vårdboende, samtidigt som den enskilde kan få en känsla av övergivenhet. Här kan digitala verktyg vara till stor hjälp. Bara sådana enkla saker som att spela in små filmer om hur man har det under dagen eller att vi dagligen kan kommunicera vilken lunch som har serverats och vilka gruppaktiviteter som har genomförts, är oerhört värdefullt för anhöriga att ta del av.

Öron och ögon

För att kunna bedriva ett proaktivt digitaliseringsarbete betonar Oskar Hägglund vikten av att finnas ute hos verksamheterna och följda de medarbetare vars vardag man vill underlätta när de arbetar.

– Ju närmare problemet du är, desto lättare hittar du en lösning. It-avdelningens medarbetare besöker därför verksamheterna flera gånger per år, säger han.

Framöver ser Attendo framför sig ett mobilt arbetssätt för alla och en plattform med alla väsentliga verksamhetssystem. En annan del handlar om att hitta rätt lösningar så att vård kan bedrivas på den plats som man befinner sig, tack vare digitala lösningar, inte minst via AI.

– Välfärdsteknik är viktigt för att hjälpa till i bemanningen. Här är AI viktigt för exempelvis nattarbete. AI lär sig beteendemönster och ger en notis till personal om att enskild kund eller brukare behöver extra uppmärksamhet för att undvika fall eller obehag eller liknande, säger Oskar Hägglund.

20 februari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng