Så blir syd smart

ett grönt fält med berg i bakgrunden med en kossa i förgrunden som tittar in i kameran2.jpg

2020 ska 95 procent av Sveriges befolkning ha tillgång till fiber. I Skåne och Blekinge samarbetar regionerna för att nå målen, bland annat via projektet Smarta samhället och demar senaste tekniken i en butiksgalleria i Kristianstad.

– Smarta samhället är en utställningsplats för att visa alla som lever i Sverige idag vad digitaliseringen kommer att innebära, säger Wivi-Anne Bengtsson, delprojektledare  och initiativtagare till Smarta Samhället i Kristianstad.

Fiber till alla

På Galleria Boulevard i Kristianstad har Region Skåne i en satsning tillsammans med Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i bägge regionerna slagit upp dörrarna till en utställningslokak där man visar upp vilka möjligheter digitaliseringen kan ge både medborgare och offentlig sektor.

Satsningen riktar sig dels till medborgare som ska kunna fascineras och lära sig om vilka möjligheter ett mer digitaliserat samhälle kan infria, dels till offentlig sektor för att kommuner och andra aktörer ska inspireras och utveckla sin verksamhet med digital teknik.

– Målet är ju att 95 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till fiber år 2020. I Skåne är den siffran i dagsläget 78 procent och i Blekinge knappt 70 procent. Vi har alltså kommit en bra bit, men vi får inte tappa fart, och Smarta samhället är tänkt att fungera som en morot i det arbetet.

Uppkopplat i hela samhället

I utställningen visar man bland annat halsband med sensorer som man kan sätta runt halsarna på kor, så att bönder kan hålla reda på dem om de skulle rymma, eller sensorer som känner av när vattnet i brunnar börjar sina.

– Med dessa vill vi bland annat visa hur även framtidens lantbruk kan dra nytta av digitala verktyg. Landsbygden är ju dessutom de delar av Skåne och Blekinge, och hela Sverige för den delen, där internetuppkoppling och fiber är minst utbyggt, så detta kan bli ytterligare en sporre för ansvariga i olika regioner, säger Wivi-Anne Bengtsson.

Näringslivet viktigt

I Skåne och Blekinge är det som på så många andra platser i landet, att kommuner har kommit olika långt. Därför vill Wivi-Anne Bengtsson att det Smarta samhället även ska bli en plats där näringslivet kan inspirera den offentliga sektorn om olika lösningar som finns för att utveckla ett smartare samhälle.

– Det kommer ju vara helt gratis för dem att ställa ut produkter eller bjuda in till olika former av inspirationsföreläsningar. Den typen av möten hoppas vi mycket på, säger hon.  

Från webbplats till verklighet

Idéen till en fysisk mötesplats där medborgare kan lära sig mer om digitaliseringens möjligheter föddes i samband med att man skulle ta fram en folder och en webbplats med samma namn.

Sedan starten i början av november trillar det in ett 100-tal besökare om dagen och man har redan hunnit få heldagsbokningar från olika organisationer.

– Jag tyckte att människor också behövde träffas och mötas. Vi kommer anordna seminarier och workshops och vill man kan de organisationer som vill hyra halva delen av utställningen för att arrangera heldagar. Hela utställningen kommer att finnas kvar till minst sista april år 2019, sen får vi se om den har inspirerat andra aktörer tillräckligt för att eventuellt byggas upp någon annanstans i landet.

14 januari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng