Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Så surfar spädbarn

Det digitala utanförskapet fortsätter minska i takt med att allt fler äldre kopplar upp sig. Samtidigt som Netflix och andra betaltjänster har blivit en del av vardagen tappar vi förtroende för Google och Facebook. Det visar årets upplaga av Svenskarna och internet.

Text anne hammarskjöld Foto adobestock 3 oktober 2018 digit

bebis-som-surfar.jpg

Alla mynt har två sidor och i skuggan av kommunikation, information och delaktighet har ljuset under senare år riktats allt mer mot de som lever i digitalt utanförskap. Det är också den gruppen som Internetstiftelsen, IIS, fokuserar på när man för nittonde året presenterar rapporten Svenskarna och internet.

Internationellt forskningsprojekt

Innehållet i rapporten baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2018. Resultaten bygger på 2 000 telefonintervjuer och idag över 3 000 intervjuer, baserat på ett slumpvist urval av befolkningen från 11 år och uppåt.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Sverige har deltagit i arbetet sedan år 2000. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet ett trettiotal medlemsländer.

Källa: Internetstiftelsen

För fem år sedan konstaterade IIS att en miljon svenskar inte var uppkopplade. Idag har det antalet halverats, medan ytterligare 600 000 svenskar visserligen använder internet men inte varje dag. Det innebär att 1,1 miljoner personer sällan eller inte alls använder internet. För specifika tjänster är icke-användarna ännu fler. Till exempel väljer 1,5 miljoner svenskar att inte använda mobilt BankID.

Rapporten visar att delaktighet inte handlar om att vara uppkopplad eller inte. Redan de som bara använder internet någon eller några gånger i veckan känner sig mer utanför det digitala samhället än gruppen som kopplar upp sig dagligen.

Idag har nästan lika många 40-talister internet i sin mobil som 70-talisterna hade för sex år sedan.

Ålder bara en siffra

Av gruppen som inte kopplar upp sig varje dag är tre fjärdedelar över 65 år. Det finns dock fler faktorer som kännetecknar de totalt 1,1 miljoner personer som lever i digitalt utanförskap. Gruppen består till stor del av kvinnor med låga inkomster och låg utbildning som ofta bor på landsbygden. De är också oftare ensamstående, arbetslösa eller sjukskrivna.

Även om ålder fortfarande är något av en digital vattendelare går utvecklingen i en positiv riktning. Idag har nästan lika många 40-talister internet i sin mobil som 70-talisterna hade för sex år sedan, och de känner sig lika delaktiga i det digitala samhället som 60-talisterna gjorde för två år sedan. Faktum är att de äldsta i många fall står för de största ökningarna i statistiken.

Därför bedömer IIS att utvecklingen går åt rätt håll och att successivt allt fler kommer att koppla upp sig och använda olika tjänster. Därför är det också viktigt att de som planerar morgondagens samhälle tar hänsyn till såväl hur olika målgrupper använder internet som hur erfarna användare de är.

Inbromsning för fiber

Efter ökningar av fiberuppkopplade hushåll på både 7 och 12 procentenheter de senaste åren verkar utbyggnaden av Sveriges fibernät ha bromsat in. Sedan förra årets mätning har ytterligare två procent fått tillgång till fiber i hushållet. Trots att tillgången har ökat från 95 till 98 procent ligger användandet kvar på 94 procent i årets mätning.

Hälften använder IoT

Det har tagit den smarta mobilen sju år att växa från 27 procent till dagens 90 procent. Motsvarande resa för datorn tog cirka 15 år. I mitten av 1990-talet hade ungefär var fjärde svensk tillgång till en dator i hemmet och det dröjde tills några år in på 2010-talet innan andelen var 90 procent.

I år har 70 procent tillgång till en surfplatta jämfört med 52 procent 2014. Samtidigt verkar ökningstakten ha planat ut sedan förra året när andelen var 69 procent.

För första gången omfattar undersökningen uppkopplade saker i hemmet. Varannan respondent uppger sig ha minst en uppkopplad sak hemma. Det kan röra sig om klockor, kylskåp eller bilar men avser inte mobiltelefoner eller datorer.

Av de aktiviteter på Facebook som rapporten mäter är det enbart Facebook messenger som inte minskar.

Spädbarn använder internet

En annan nyhet i rapporten är spädbarns användning av internet. Av föräldrar med ett spädbarn 0-12 månader uppger var fjärde att barnet använder internet. Bland ettåringarna använder nära två av fem internet. Från två års ålder använder fler än hälften av barnen internet varje dag. Att titta på video ligger i topp, så det ligger nära till hands att tro att surfplattan har ersatt tv:n.

Facebook får se upp

Vad använder vi helst för att kommunicera av mejl, Skype, Whatsapp eller Facebook Messenger? Svar: Alla. I genomsnitt använder de tillfrågade fem av de åtta meddelandetjänster som Svenskarna och internet frågar om. Nästan varannan använder fler än fem meddelandetjänster.

Användningen av sociala medier fortsätter öka från redan höga nivåer. Facebook är det största sociala nätverket, 76 procent, Instagram nummer två med 60 procent och Snapchat tredje störst med 38 procent.

Samtidigt finns det tecken på att Facebook inte kan luta sig tillbaka och utropa sig till evig segrare. En djupare granskning visar att delar av tjänsten minskar. Det dagliga Facebook-användandet ligger still och även om det ökar bland äldre så minskar det bland de yngre upp till 35 år. Av de aktiviteter på Facebook som rapporten mäter är det enbart Facebook messenger som inte minskar.

Instagram växer betydligt snabbare än Facebook men behöver några år för att komma ikapp om utvecklingen fortsätter i samma takt.

Ökad betalningsvilja

För första gången uppger fler än hälften att de betalar för film på nätet och lika många uppger att de betalar för musik. Netflix och playkanaler växer på offline-tv:s bekostnad och bland de svenskar som betalar för musik använder nästan alla Spotify. Tillgången till de här populära tjänsterna verkar vara förklaringen till att betalningsviljan fortsätter att växa.

79 procent av internetanvändarna tittar på tv-kanalernas playtjänster och det är en ökning med två procent sedan förra året. Det dagliga tittandet har ökat mer. I år uppger 15 procent att de tittar på playtjänster dagligen. Det är tre gånger så mycket som för tre år sedan.

Nätet tar över lurarna

Att lyssna på innehåll från internet ökar allt mer, vare sig det är musik, poddar, nätradio eller ljudböcker. Även om mycket av det här innehållet har varit tillgängligt på internet under många år så har konsumtionen ökat under de senaste åren. Såväl poddar som nätradio nås av mer än hälften av internetanvändarna. Bland unga är podd vanligare än såväl internetradio som traditionell radio och en stor andel av dem lyssnar på musik från internet varje dag.

Osäkra inför Google

Över hälften, 61 procent, av de svenska internetanvändarna googlar varje dag. Hela 89 procent tar del av offentlig information på nätet och det är nästan en fördubbling på tio år.

Nära nio av tio internetanvändare, 88 procent, tar del av information om medicin och hälsa på nätet. För fyra år sedan var andelen 67 procent. 17 procent tar del av det varje vecka.

Även om en stor del av internetanvändarna tycker att det är enkelt att hitta rätt sökord när de söker på internet så har självförtroendet fått sig en törn vid en jämförelse mellan 2017 och 2018. 2017 ansåg 62 procent att det var enkelt att hitta rätt sökord. I år har siffran sjunkit till 47 procent.

Den här förändringen kan hänga ihop med att förtroendet för information på internet minskat under det senaste året. 2017 ansåg 44 procent att det mesta eller allt på internet var pålitligt. 2018 hade siffran sjunkit till 40 procent.

Rekommenderad läsning

facebook-mark-zuckerberg.jpg

Facebooks hemliga plan

30 jan 2019 digit

Facebooks grundare Mark Zuckerberg planerar att integrera WhatsApp, Instagram och Messenger. Om planerna verkställs stärker Facebook sitt grepp efter en rad skandaler och ifrågasättanden och kan samtidigt öka sina reklamintäkter.

massa dollarsedlar.jpg

Så funkar Facebooks valuta

22 aug 2019 digit

Facebook ser över möjligheterna att lansera sin egen valuta, Libra. Men en ny forskningsrapport pekar på en mängd regulatoriska hinder för lanseringen. Och den amerikanska kongressen är inte heller positiv till Facebookvalutan.

tre personer i en soffa med glada emojisar i papper framför sina huvuden2.jpg

(Nästan) alla tech-positiva

20 aug 2019 digit

De globala techjättarna toppar när Yougov rankar bolagens varumärken baserat på frågor till drygt 2,5 miljoner konsumenter. I Sverige toppar Ikea, tätt följt av Swish och Volvo. 

flicka tittar genom nät på en lekplats.jpg

Kommunens bästa kanal

13 feb 2019 digit

Idag finns alla kommuner på Facebook och i andra sociala medier. Det är en närvaro som å ena sidan ställer nya krav på kommunikationsarbetet, å andra sidan kan bidra till en större belåtenhet med kommunens tjänster och service. Det visar ny forskning.

bolidens-smaltverk.jpg
video

Plattor säker succé i gruvan

13 sep 2018 digit

När Boliden inför plattor i en av sina underjordsgruvor är skiftlagens delaktighet helt avgörande. Tillgången till poddradio 1 300 meter ner i berget har blivit en oväntad ambassadör för digitalisering.

ett grönt fält med berg i bakgrunden med en kossa i förgrunden som tittar in i kameran2.jpg

Så blir syd smart

14 jan 2019 digit

2020 ska 95 procent av Sveriges befolkning ha tillgång till fiber. I Skåne och Blekinge samarbetar regionerna för att nå målen, bland annat via projektet Det smarta samhället och demar senaste tekniken i en butiksgalleria i Kristianstad.

barnenochinternet.jpg

Barnen och internet

26 nov 2019 digit

Många föräldrar vet mycket lite om sina barns digitala liv, och bara en tredjedel är väl insatta. Samtidigt vet knappt hälften av barnen på mellanstadiet hur man skyddar sig från kränkningar på nätet. Det är några av resultaten i Internetstiftelsens rapport Barnen och internet 2019.

faglar-pa-gren.jpg

24 timmars twitter

6 mar 2020 digit

Twitter tar efter Snapchat, Facebook och Instagram Stories med nya funktionen Fleets. Det innebär att användare kan publicera inlägg som automatiskt försvinner efter 24 timmar.

två coronavirus, en röd till vänster och en blå till höger.jpg

Stopp för fake news

18 mar 2020 säkerhet

Facebook, Google, Linkedin, Microsoft, Twitter Youtube och Reddit. Alla de stora plattformarna går samman för att motverka att falsk information om coronaviruset sprids via dem.