Obligatorisk närvaro

Lärare, rektorer och andra som möter barn och elever i jobbet behöver vara på sociala medier. Inte minst för barnens bästa, men också för att ha koll. Det menar Niklas Myhr, professor i socaial medier, som just nu är anlitad av prins Albert i Monaco.

– Jag arbetar just ni i Monacos digitaliseringskommission. Jag blev kontaktad av Monaco eftersom Prins Albert II vill att Monaco ska bli ledande i hållbarhet och digitalisering, säger Niklas Myhr, professor i sociala medier vid Chapman University och den person som Google rankar högst under titeln Social Media Professor.

– Målsättningen är inte bara att förbättra för Monaco, utan också vara ett exempel för mindre priviligierade länder och städer.

Inom vilka områden jobbar du?

– Offentlig sektor, skola, e-hälsa och miljö med mera. De kanske ibland till och med kan ha råd att ha manuella processer, men de vill se om de kan ta detta till sin spets.

Varför är sociala medier relevant för rektorer och pedagoger? 

– Om andra lärare, elever och allmänhet tillbringar en stor del av sin tid på sociala medier, oavsett om de gillar det eller ej, blir du irrelevant om du inte också är där. Du har mindre möjlighet att höra vad eleverna har för bekymmer, vad de vill lära sig, vad de är nyfikna på, var de hänger, vad de pratar om och din chans att påverka minskar.

Vad kan bli bättre inom det området?

– Att man närvarar mer regelbundet på dessa plattformar för att visa att man bryr sig. Att man ställer frågor, tar feedback och bjuder in till konversationer istället för att bara släppa ut pressmeddelanden i olika kanaler.

Hur integrerat är sociala medier i pedagogiken om tre år?

– Sociala medier är ett brett begrepp, där vissa verktyg kan vara mer eller mindre privata medan andra är helt öppna. Jag tror att det kommer att vara en blandning av sådana verktyg som kommer att finnas med i olika skolmoment.

– Det är diskussioner om man ska ha dessa verktyg i klassrummen eller inte, men om vi spanar framåt tror jag att det kommer att vara en integrerad del. Ska man förbereda elever för ett samhälle där sociala medier är en stor del i näringslivet och verkligheten behöver man ta upp frågor om hur de kan användas på ett vettigt sätt så att de blir ett verktyg som hjälper dig istället för att du blir vilseledd.

– Jag tror det finns en poäng att växeldra, så att man har en del moment som inte kräver sociala medier, just för att få dem att användas på rätt för att bygga relationer och nätverk och kommunicera med människor, utan att det för den sakens skull behöver ersätta det fysiska mötet eller ersätta pappersböcker.

25 januari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng