Norrtälje bäst i klassen

Med en lärplattform som underlättar för närvarohantering, planering och uppföljning kan pedagoger i Norrtälje kommun fokusera på undervisningen. Dessutom ökar möjligheterna till samarbete.

– Vi har precis lanserat vår stora lärplattform och fokus har varit att få ordning på de administrativa processerna för att på så sätt frigöra tid för lärare, vårdnadshavare och elever, säger Jonas Edgren, enhetschef it på barn- och utbildningsförvaltningen i Norrtälje kommun.

– Det innebär att vi underlättat närvaro- och frånvarohantering från förskolan till gymnasiet. Det innebär att kärnprocessen, elevens väg genom skolan, blir väldigt tydlig när all lektionsplanering och all uppföljning görs i systemet. Nu framgår det hur eleverna ligger till, vad som fungerar bra och om det eventuellt behövs stödinsatser. Helheten blir också tillgängligt för huvudmän, rektorer, verksamhetschefer och ytterst förvaltningschefen.

I takt med att lösningen används blir det snabbt allt tydligare hur den underlättar arbetet.

jonas edgren, enhetschef it på barn- och utbildningsförvaltningen i Norrtälje kommun

Vilka reaktioner har ni fått från pedagoger och föräldrar?

– Som vid alla stora förändringar har det varit en hel del reaktioner, inte minst för att lärarnas arbete i vissa sammanhang blir mer styrt. Men till övervägande del har reaktionerna varit väldigt positiva. I takt med att lösningen används blir det snabbt allt tydligare hur den underlättar arbetet. Visst har vi sett lite handhavandeproblem, något annat är inte att vänta, men hittills har det mest negativa varit några mindre buggar som vi har fixat. Men när det gäller systemet i sig och tänket bakom är det toppen tycker jag.

Vilka utmaningar återstår?

– Tekniskt sett är systemet ganska enkelt så där finns inga konstigheter. Utmaningen nu är att ta vara på möjligheterna att mångfaldiga. Tidigare var en duktig lärare i klassrummet en enorm tillgång för en grupp elever vid det tillfället. Med lektionsplaneringen i systemet kan alla ta hjälp av den duktiga läraren med det fina upplägget. Nu kan man som lärare utgå från det upplägget, modifiera och lägga tillbaka och så har men ytterligare en bra lektionsplanering. Det innebär en helt annan utväxling än tidigare.

Får eleverna bättre resultat med verktyget?

– Det är för tidigt att säga och det är svårt att peka ut vad som är verktyget och vad som är andra förändringar som gjorts. Men rent subjektivt har vi fått mycket bättre kontroll även om skolorna ligger lite olika till. Vissa har ganska smärtfritt kommit långt, andra har haft lite mer problem.

Vad händer nu?

– Det återstår lite utvecklingsarbete men nu har vi bottenplattan, det administrativa stödet, på plats. Nu kliver vi vidare och arbetar för att få ut it som stöd för pedagogiken på ett bra sätt. Än så länge är det inte så att eleverna lär sig mer eller får bättre resultat för att de har en dator eller en platta.

– Nu ska it bidra till att lektionerna blir bättre och att eleverna tillgodogör sig mer. För att ta vara på möjligheterna behöver lärarna lite olika stöd. Vissa lärare är väldigt intresserade och gör jättebra saker, andra kanske inte har en dator själva hemma och då blir förutsättningarna självklart väldigt olika. Dessa skillnader kan i slutänden drabba eleverna och då blir skolan inte likvärdig.

Hur kommer ni vidare?

– Nu skapar vi en grupp som arbetar aktivt med det här centralt. Men lösningen ligger inte hos oss utan bygger på att mångfaldiga andra lärares goda exempel, och med hjälp av till exempel appar för olika ändamål och läromedel inspirera och visa vad man kan göra. Det handlar också om att skapa nätverk, där till exempel förstalärarna är ansvariga för att hjälpa kollegor både på sin egen och på andra skolor i Norrtälje kommun. Likvärdighet handlar också om att alla i Norrtälje ska få en bra undervisning, inte bara de som har tur och får en fantastisk lärare.

22 januari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth Noreit i skolanFoto Fredrik Kron, adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng