Cisco Live: Datacenter utan center

david goeckeler.png

Cisco ska finnas där datan finns. Det är huvudbudskapet när chefen för nätverk och säkerhet, David Goeckeler, inleder Cisco Live i Barcelona. För att det ska bli möjligt presenterar bolaget en ny ACI och en ny Hyperflex.

– Det är det här som vi ingenjörer längtar efter, det vill säga att få komma till stora evenemang och berätta om de allra senaste lösningarna vi har tagit fram, säger David Goeckeler, Executive Vice President för Networking and Security på Cisco, när han inleder årets Cisco Live i Barcelona.

Hela 25 000 ingenjörer har engagerats för att ta fram Ciscos nya lösningar och som presenteras under fem intensiva dagar i Barcelona.

The big picture

Världen förändras och blir mer och mer digital för varje dag som går och alla vill vara snabbfotade. Inte minst har molnlösningar gjort att företag och organisationer kan arbeta effektivare med att gå från idé till färdig produkt.

Cisco tänker fortsätta att driva nätverksbranschens utveckling.

David Goeckeler

Nu handlar utmaningarna inte längre om att flytta sina data till molnet, utan snarare om vilka moln man ska välja, och hur många man kan använda samtidigt utan att tappa tid och prestanda.

De senaste 18 månaderna har Cisco berättat för marknaden hur bolaget vill hjälpa till att driva utvecklingen framåt genom att återuppfinna nätverket.

– Vi är förbi den tid när data är knutet till en punkt i ett datacenter. Data flödar hela tiden mellan noder, från datacenter till moln- och serviceleverantörer till IoT, och dessutom ska allt detta flöde vara säkert. Att sätta ihop ett sådant nätverk av noder i en strukturerad arkitektur är det bara vi på Cisco som kan bygga eftersom vi har alla bitar som krävs och det har vi gjort, säger David Goeckeler.

Där datan finns

På Cisco Live lanseras en rad nyheter och det övergripande budskapet handlar om att bolaget flyttar sina produkter och tjänster till där datan finns.

Det hoppas man kunna uppnå med släppet av nya Application Centric Infrastructure, nämligen ACI Anywhere, samt den nya varianten av Hyperflex, Hyperflex Edge.

– Oberoende inom vilket område du verkar kan du dra nytta av den data du samlar in direkt där den finns. Man måste komma ihåg att data är en färskvara och för att kunna dra största möjliga nytta behöver så mycket som möjligt av analysen göras direkt och det är där vi nu kan installera våra nya lösningar. Kort sagt handlar det om att ta bort center från datacenter, säger Roland Acra, Senior Vice President för Datacenter på Cisco.

Säkrare IoT

Ett annat område där Cisco har tagit stora steg är inom IoT. Liz Centoni, Senior Vice President för IoT på Cisco, beskriver hur bolaget i dagsläget har 110 miljoner IoT-devices knutna till sina plattformar, varav en tredjedel är i bilar.

– Företag vill utnyttja IoT för att förbättra sin kundupplevlse, exempelvis genom att få in Infotainment och trådlösa nätverk i bilarna, utan att tumma på säkerheten. Det är utmaningen som vi på Cisco nu tar oss an.

Susie Wee, Senior Vice President för Devnet på Cisco, beskriver hur polisens bilar blir smarta genom att man installerar Ciscos nya routers direkt i bilarna.

– Bilarna blir som smarta kontor när våra gateways installeras i dem och applikationer kan på så sätt köras lokalt direkt på plats, säger Susie Wee.

– Nätverksbranschen har verkligen förändrats och Cisco tänker fortsätta att driva den utvecklingen, avslutar David Goeckeler.

30 januari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng