GDPR-hot på tuben

vantar-pa-tunnelbanan.jpg

Datainspektionen ska granska hur SL, Stockholms lokaltrafik, vill använda kroppsburna kameror för biljettkontrollanterna i lokaltrafiken. 

– Kroppsburna kameror som spelar in både bild och ljud kan fånga känsliga uppgifter och uppgifter som kanske inte är relevanta för syftet. Därför vill vi nu veta hur SL har resonerat kring lagligheten avseende de personuppgifter som kommer att samlas in, säger Nils Henckel som leder Datainspektionens granskning.

I ett första steg begär Datainspektionen in uppgifter för att sedan göra en bedömning hur granskningen ska gå vidare.

Förra året granskade Datainspektionen Polisens användning av kroppskameror och ansåg då att den borde regleras i egen lagstiftning.

7 december 2018 Uppdaterad 5 mars 2019 Reporter anne hammarskjöld säkerhet Foto adobestock

Senaste nytt

Stäng