Med identitet som tjänst

ett par storskor utanför ett campingtält i gryningen.jpg

I takt med att data om oss och våra vanor läggs på hög, blir det också avgörande för bolag att ta tillvara data för att driva affärer. Kopplar man på en smart algoritm blir identitet en tjänst som kan utnyttjas för att skräddarsy sitt erbjudande utifrån den person man riktar sig till.

– Från början var allt digitalt on prem. Sedan kom molntjänster och virtuella maskiner och det var möjligt att bygga upp sina system på ett betydligt mer effektivt sätt, genom infrastruktur som en service. Därefter har vi sett mjukvara bli allt mer servicebaserad genom introduktionen av appar. Nu har även identitet blivit en service, säger John Craddock, internationell it-identitets- och säkerhetsarkitekt och Microsoft MVP.

På senare tid har individers identitet blivit alltmer användbar som ett verifierande verktyg och som ett sätt att försäkra om behörighet på olika plattformar, både i arbetet och på fritiden.

Detta beror inte minst på möjligheten att använda så kallade API:er, Application Programming Interface, som fungerar som ett mjukvarugränssnitt som knyter åt sig informationen från databaser och översätter dessa till användarvänliga mjukvaror. Detta har gjort det betydligt lättare att utnyttja databasen utan tillgång till ett specifikt system.

– Till exempel säljs campingutrustning online. Idag kan du se var personer som köper befinner sig och vilken tid på dygnet affären ägde rum. Det kan du sedan koppla ihop med exempelvis vilket väder det var vid tillfället, och helt plötsligt har du några parametrar att arbeta efter för att bygga upp komplexa profiler som kan hjälpa dig att söka förutse kommande beteenden hos personer som vill handla hos dig, säger John Craddock.

Det här är en av anledningarna som gjort att icke-känslig persondata blivit så drivande i att skapa affärsnytta.

Konsumerbara data

John Craddock benämner den datan som konsumerbara (consumable data). Det är data som lätt kan blandas för att göra olika typer av analyser, beroende på vilka frågor man vill behandla.

– Därefter kan man sätta en AI på att utforska olika beröringspunkter. Man ska inte glömma att här finns en GDPR-aspekt. Jag tror på ett samtycke som byggs upp stegvis, det vill säga att man har möjlighet att lämna ifrån sig personuppgifter efterhand beroende på vad ens syfte är på en specifik sajt.  

Molnens förtjänst

Molntjänster blir bara vanligare som plattform för både lagring och arbetsyta. De har också fördelen att det blir betydligt lättare att skala upp identitet som tjänst.

– Här är en av utmaningarna att göra det säkert så att man verkligen bara har tillgång till det man behöver för att utföra sitt jobb och vice versa, att ens uppgifter inte sprids utanför de plattformar som man vistas på.

Hur ser du på framtiden?

– Om jag ska vara ärlig så är framtiden för vad vi kan åstadkomma med identitet som tjänst ganska grumlig för mig. Det finns de som talar om en digital global identitet som skulle kunna byggas på blockkedjor, men innan vi är där finns många frågor som måste behandlas. Vem som skulle ersätta det om man förlorar det mitt ute i ingenstans och på vilket sätt, avslutar John Craddock. 

16 november 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng