Så lyckas Ikea digitalt

ikea-960640.jpg

När Ikea ville bli snabbare på att anamma ny teknik så började bolaget arbeta efter Design Thinking och Lean Startup. De två arbetssättet plus ett ständigt mobilförst-tänk har varit lyckosamma drag för möbeljätten.

Ikea är som bekant ett enormt stort företag, med långt över 300 varuhus runt om i världen. Under en tid har man dock insett att man behöver bli snabbare på att plocka upp ny teknik, och hur man fångar upp möjligheterna som dessa innebär. Därför utvecklade de för några år sedan en ny enhet för digital affärsinnovation.

I denna enhet har Ikea tittat på mycket på vad de kan göra i de tre områdena IoT, mobilitet och AI, tillsammans med olika affärsutmaningar. Christian Appelt har haft rollen som Innovation Enablement Manager på Ikea Business Solutions, något han nu ska sluta med och satsa på eget.

– På Ikea låg fokuset mycket på hur vi kan använda olika teknologier, och förstå detta i ett tidigt skede. Hur kan man använda artificiell intelligens eller machine learning tillsammans med de olika utmaningar och möjligheter som finns? Gränssnittet är oftast eller nästan uteslutande mobilt. Vad kan man göra med all data man har och även fångar upp när man skapar nya mobila gränssnitt? Vi skapar ofta nya gränssnitt utan att tänka på att det finns ytterligare möjligheter med datan som genereras. Det är viktigt att kontinuerligt utforska detta för att hitta nya möjligheter.

Design Thinking och Lean Startup

Därför har Ikea gjort ett hundratals digitala experiment de senaste åren efter för dem två helt nya arbetssätt: Design Thinking och Lean Startup. Det sistnämnda är en data- och experimentdriven metod där man på kortast möjliga tid vill gå från antaganden till fakta. Därmed förespråkas en “fail fast, and learn”-attityd för att stegvis öka lärandet om kund och marknad utan att den finansiella risken blir speciellt stor.

– Ofta pratar man om att 80 procent av alla projekt misslyckas, så om man förminskar ner dem till små grupper med flera och mindre aktiviteter så lär man sig snabbare vad som funkar. Då blir inte heller kostnaden för de misslyckade satsningarna så stora. Att arbeta så är också roligt och spännande, och har skapat en helt annan vilja till innovation och förbättringar.

– I alla projekt finns också tankesättet Design Thinking med, där man hela tiden har användaren i fokus. Man tänker som en designer och lägger fokus på att observera riktiga människor i riktiga miljöer, för att på så sätt kartlägga vad som fungerar inom vissa specifika upplevelser. Det är otroligt viktigt att förstå människovärdet i det som skapas. Man kan skapa fantastiska lösningar, men om de inte används tillför de inget värde.

Mobilen - en självklarhet

Vad gäller mobilitet så har Ikea en MobileFirst-strategi. Där tycker Christian Appelt att många företag fortfarande har för ynkliga setuper på mobiltelefoner, och att det fortfarande är alldeles för vanligt att telefonerna ses som en kostnad och en förmån för de anställda - inte en självklarhet. Även för användare är ett genuint mobiltänk primärt, menar han.

– Ett Mobile First-tänk är en förutsättning för innovation i kundupplevelsen, och det gör att man mycket snabbare arbeta med innovation. På Ikea har nästan all innovation ett mobilt gränssnitt och en uteslutande koppling till Mobile First, vilket egentligen betyder People First. Därför att vi ska inte bara göra det användaren förväntar sig, utan vi ska göra saker som användaren tycker är fantastiskt. Det är först då man kan bli ledande. Detta är också något jag tar med mig till kommande utmaningar, efter att jag nu slutar på Ikea.

5 oktober 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng