Rambolls smarta städer

lyftkranar med solnedgång i bakgrunden.jpg

Smarta städer kräver samverkan mellan invånare, byggfirmor, och stadsplanerare. Samhällsbyggarbolaget Ramboll befinner sig mitt uppe i en digital verksamhetsutveckling där Building Information Modelling, BIM, är ett av de verktyg som kan göra våra samhällen smartare snabbare.

– Vi måste sätta ett sökarljus på de frågor vi vill fokusera på och sedan låta organisationen lösa det på ett naturligt sätt. De som kan hantera frågorna bäst blir de som självmant kommer att ta hand om den specifika frågan, om vi jobbar mer som ett nätverk och mindre linjärt, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige.

Automatisera mera

Ramboll är ett stort stiftelseägt samhällsbyggarbolag, med kontor över hela världen. I takt med att efterfrågan på smartare byggnader ökar, gäller det att byggbranschen är på tårna, och ser till att möta de nya behov och krav hos dagens invånare.

Inte minst inom området som kallas detail design, som kan sägas vara det sista steget som visar hur produkten kommer att se ut när den är klar, finns det mycket tid att spara.

– Ungefär 50 procent av vår verksamhet är detail design, och de processerna kan mycket väl bli mer automatiserade, så att våra medarbetare kan använda sin kompetens i vårt kundarbete och arbeta mer för dem. Men för det krävs det att vi börjar jobba från toppen och stakar ut en riktning med styrprocesser för hela koncernen, säger Hilde Tonne, förvaltningschef och CIO på Ramboll.

Ramboll vill bygga städer och samhället tillsammans med invånarna. Möjligheterna att bygga upp städer som lyssnar på sina invånare blir bara större och större, och där kan Ramboll bli en viktig spelare, menar Niklas Sörensen.

Vår ambition måste vara att bli digitalt ledande i vår bransch.

Hilde Thonne, Förvaltningschef och CIO på Ramboll

– Vår huvudkompetens är samhällsstrukturer och där kan vi bistå med mycket. Vi vill inte vara de som ritar upp hur Stockholm ska se ut i framtiden, och vilka olika sorters sensorer och kameror det ska finnas i staden för att höja stadsinvånarnas livskvalitet. Det får samhället göra gemensamt, och därefter kan vi ta vid och hjälpa till att få dessa planer till verklighet, säger han.

Se in i framtiden

Ett sätt att försöka bli mer agil och anpassningsbar kallas building information modelling, förkortat BIM. BIM handlar om att bygga hus och hela samhällen i digitala miljöer för att uppdragsgivare och kunder tillsammans ska kunna undersöka och testa vilka typer av byggnader man vill ha.

– Med BIM kan man snabbt se huruvida en balkong ska flyttas beroende på var solen går upp och ner, eller om man ska vrida om en hel byggnad i liknande syfte, beroende på vilken temperatur det kan komma att bli inomhus. Dessutom kommer framtidens byggen att vara betydligt mer modulerade och tanken är att man ska kunna ändra byggnadens utformning även efter att det byggts och sådant kan vi också använda BIM-tekniken till, säger Hilde Tonne.

Laggar efter

När man ser över vilka branscher som är bäst på att verksamhetsutveckla med digitala tjänster och verktyg, hamnar byggbranschen ofta långt ner.

– Vi måste sluta prata och börja göra saker. Smarta byggnader håller på att utvecklas runtom hela världen, och det finns stora möjligheter för oss att bli mer relevanta med hjälp av digitala verktyg. Vi måste hitta nya samarbetspartners och vår ambition måste vara att bli digitalt ledande i vår bransch, säger Hilde Tonne.

27 september 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng