AI för en bättre värld

ai-for-humanitarian-action960640.jpg

Genom det nya initativet AI for Humanitarian Action så ska Microsoft stötta utsatta barn, förhindra plöstlig spädbarnsdöd och snabbare undsätta människor som drabbas av naturkatastrofer. AI for Humanitarian Action lanserades av Satya Nadella under Ignite i Orlando.

Under Microsoft Ignite i Orlando lanserade Microsoft, i samband med FN:s generalförsamling, AI for Humanitarian Action. Det är ett femårigt program värt 40 miljoner dollar som ska använda artificiell intelligens för att stödja mänskliga rättigheter, skydda utsatta barn och flyktingar samt minska effekten av naturkatastrofer.

Traditionella hjälporganisationerna har emellanåt haft problem att nå ut med sina insatser och Microsoft menar att AI, i kombination med molnets kraft, kan vara avgörande för att hjälpa till att rädda fler liv och lindra människors lidande.

 Vi ser verkligen fram emot att upptäcka vad detta initiativ kan bidra med för att göra världen till en bättre plats, säger Satya Nadella, vd på Microsoft.

Vid naturkatastrofer kan AI analysera bilder och upptäcka förändringar, med till exempel Machine Vision, för att snabbare se var insatser behöver göras, oavsett om det handlar om bränder, torka eller stormar.

Den här tekniken ska nu användas via ett samarbete med bland annat Världsbanken och FN, så att hjälporganisationer bättre kan förutsäga när och var framtida katastrofer kommer att ske och därmed kan också hjälpen vara på plats tidigare.

Hjälp mot människohandel

När det gäller utsatta barn så menar Satya Nadella att AI kan hjälpa frivilligorganisationer och även regeringar i deras arbete för att förhindra brott och och rädda liv. I arbetet mot människohandel så används till exempel redan nu prediktiva analyser för att bättre upptäcka både utbud och efterfrågan och det arbetet ska nu bli ännu starkare. Ett annat område är plötslig spädbarnsdöd, där Microsoft anser att avancerad teknologi kan hjälpa till.

Orsaken till plötslig spädbarnsdöd är ännu inte fullt ut utredd men Microsoft kan bidra med statistisk analys och machine learning till forskare för att identifiera orsakerna till sjukdomen och på sikt hindra sådana dödsfall över hela världen, säger Brad Smith, President och Chief Legal Officer på Microsoft.

Antalet människor på flykt är rekordhögt och här kan AI och machine learning hjälpa till med att bland annat optimera leveransen av hjälpmedel som mediciner och mat till flyktingarna.

Deeplearning för mänskliga rättigheter

Microsoft ska även utveckla sitt arbete kring mänskliga rättigheter och samarbeta med humanitära och frivilligorganisationer för att försöka påskynda lösningar som hjälper till att övervaka, upptäcka och förhindra kränkningar av allas gemensamma rättigheter.

– Här har djupinlärning skapat möjligheten att bättre förutsäga, analysera och reagera på kritiska människorättssituationer.

– Sammantaget är vi hoppfulla över att världen ska se vilken otrolig kraft AI kan vara när den används på rätt sätt tillsammans med innovativa organisationer. Nu kan vi ge alla möjligheten att uppnå mer, säger Brad Smith.

AI for Humanitarian Action är en del av Microsofts program AI for Good, som även inkluderar AI for Earth och AI for Accessibility initiatives.

26 september 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng