I Västerås är tekniken snabbare än lagen

västerås-smart-stad-960640.jpg

Mälarenergis arbete med att göra Västerås till en smart stad har stött på juridiska hinder. Tanken på ett fysiskt kontrollrum är borta, och istället ligger fokuset nu på att bygga ett virtuellt kontrollrum med sensorer i hela staden. En av anledningarna till arbetet är att minska riskerna ifall Sverige blir först med digital riksbanksvaluta. 

 Under resans gång så har resiliens blivit ett nyckelord, det vill säga förmågan att återhämta sig. För rent krasst är ju vi som bäst när vi inte märks och kunden kan fokusera på annat. Och med den ständigt ökande kommunikationen, sensorerna och mängden data så har vi de tekniska möjligheterna att koppla ihop allt digitalt istället, säger Niklas Gunnar, vd på Mälarenergi. 

Mälarenergi startade för snart fyra år sedan projektet att göra Västerås till en smart stad med ett stadens kontrollrum som en del av arbetet. Från början låg mycket av fokuset på att skapa ett fysiskt kontrollrum där man via skärmar har en övergripande kontroll och kan se hur staden mår. Men med alla aktörer finns det inte möjlighet att skapa ett fysiskt kontrollrum utan nu handlar det snarare om ett virtuellt kontrollrum uppkopplat med sensorer ute i staden som berättar hur och var de olika aktörerna kan samverka.

En stor och komplex vision

Läs mer: ABB gör Västerås smartare

Målet från Mälarenergis sida är bland annat att skapa ett Västerås med större motståndskraft mot störningar. Niklas Gunnar menar att det behövs eftersom invånarna hela tiden får högre krav och att vi tillsammans har skapat ett samhälle helt beroende av el och kommunikation. Då ökar också kraven på tillgänglighet. 

 Tänk om vi blir det första landet med en digital riksbanksvaluta, som det pratas om. Riskerna är små, så länge all infrastruktur fungerar, men därför måste vi börja se problem tidigare och snabbare genom algoritmer och sensorer, vi kan inte längre vänta tills störningarna är ett faktum.

 Genom att bli smartare kan vi också optimera våra nät och vår service och se över våra begränsningar och vilka gränser som är nära att passera. På så vis kan medborgarna få bättre och personligt anpassade tjänster av oss.

Visionen med Stadens kontrollrum är stor och komplex och Mälarenergi har fått lov att bryta ner den i mindre delar där de nu fokuserar på att samla in och hantera sin egen information som ett första steg. Mälarenergi behöver lära sig hur informationen ska hanteras, samlas in och distribueras innan de börjar hantera externa aktörers data. Det finns många utmaningar i detta, bland annat de juridiska aspekterna.

 Att till exempel skapa en grön våg för räddningstjänsten är ju inte svårt rent tekniskt, men vem har egentligen rätt att göra det? Där är vi inte framme än. Tekniken är snabbare än lagstiftningen och beslutsfattarna i dessa frågor.

Läs mer: Västerås skapar Stadens kontrollrum

Tycker du att det är synd att det är så?

 Ja, det är synd men det är också sunt. Att skapa en grön våg bildar ju en påverkan även för de andra fordonen. Så i vilka lägen ska man då skapa den gröna vågen? Är det tekniskt möjligt att blockera en sådan, och vem har rätt att göra det isåfall? Som du märker så finns det många juridiska frågetecken inom de här områdena som måste lösas innan tekniken börjar användas, och en grön våg är ju bara ett av väldigt många exempel.

Vad är nästa steg med den smarta staden?

 Vi ska investera vidare i sensorer och göra en smalbandssatsning för deras kommunikation. Sensorer måste inte alltid ha så hög bandbredd.

 I övrigt är det rätt svårt att säga. Det som är spännande är att tekniken inte sätter gränserna utan det gör vi. Allt handlar om att vi måste våga, och det kommer vi att göra. Sen om vi endast landar internt i vårt projekt, vilket jag inte tror vi gör till slut, så har det ändå varit ekonomiskt lyckat. Vi har väldiga möjligheter att spara resurser på det här internt samt att göra våra processer mer hållbara och minska vår klimatpåverkan. Då är det inte speciellt svårt att fortsätta motivera den här typen av investeringar.

Läs mer: Västerås skapar stadens kontrollrum

7 maj 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Bredda bilden

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng