SKL:s plan för skolan

Annika Agélii Genlott är projektledare på SKL för handlingsplanen som ska samla alla parter för att nå målen i skolans digitaliseringsstrategi. Ett område som kan komma att behandlas är lärarutbildningens utformning.

– De flesta som är inom skolan idag vet att det kanske finns en del att göra området Lärarhögskolan, till exempel. Vi kanske behöver förändra den utbildningen så att de blir mogna för att ta hand om den situation som finns. Det är en lite ny skola nu på så sätt. Man kanske är digitalt van men man kanske inte är digitalt van att föra undervisning på ett nytt sätt. Det är ett område där vi möjligen behöver se över. Med det sagt är det svårt att redan idag peka ut specifika områden, och det är här vårt arbete blir viktigt: att peka ut områden som vi behöver jobba med och framförallt identifiera vem som bär ansvaret, säger Annika Agélii Genlott, projektledare för SKL:s handlingsplan för skolans digitalisering.

Läs mer: Lanseringen lika för lärare

Vad innebär handlingsplanen?

– Att vi ska arbeta i tätt samarbete med regeringen och skolverket, där min roll som projektansvarig är att sätta samman en organisation som ska ledda arbetet. Det viktiga är att det görs i bred samverkan med skolväsendet, och inget som Skolverket, regeringen, och SKL ska göra för sig själva. Det gäller för oss att tillsammans identifiera vad som finns och vad som inte finns, och vem som har huvudansvaret för respektive del.

Hur ska ni involvera alla dessa parter?

Läs mer: Inga försökskaniner

– Det kommer bli utmaningen, men också det som gör det spännande. Vi har ett avlångt land och vi behöver alla aktörer, och det kan vi idag göra på digital väg om det behövs. Vår utmaning blir att skapa en dynamisk digital yta där vi kan samarbeta och mötas och bereda processer av olika slag.

Hur långt sträcker sig handlingsplanen?

– Till första mars år 2019. Det är ett arbete som startar upp för att identifiera vad som behöver göras och som vi på SKL kom överens med regeringen den 31 januari i år, där det övergripande målet är att vi ska stötta huvudmännen att nå målen i den digitaliseringsstrategi som sträcker sig fram till år 2022. Skulle man däremot stanna upp det arbetet helt därefter, är det lätt att saker snabbt blir obsoleta fram till år 2022 och gamla, så detta arbete behöver föras parallellt hela vägen. Men den nuvarande överenskommelsen sträcker sig till år 2019.

Läs mer: Edtechkartan tar greppet om skolan

Vad har ni hunnit med och vad vill ni hinna med?

– Så här långt har vi dragit igång en projektledningsgrupp med personer från SKL och skolverket, och andra konsulter från bland annat RISE. Vi har utsett tre projektledare för tre fokusområden: det ena handlar om likvärdig tillgång och användning, det andra är en kompetensutvecklingsdel, och det tredje är forskning och uppföljning. Dessa projektledare har arbets- och referensgrupper knutna till sig, och vi kommer även ha en internationell referensgrupp där vi har kontakt med Norge, Finland, och Danmark i dagsläget. Organisationen är på plats och nu vill vi bjuda in så många som möjligt från skolväsendet som är intresserade av att delta i detta. Jag blir kontaktat varje vecka av många som är intresserade, och det är väldigt roligt. Det visar att det finns ett engagemang.

16 april 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng