Alla läkemedel på en lista

en kvinnlig apotekare möte en kvinnlig kund som man ser baksidan av huvudet på.jpg

Regeringen har beslutat att genomföra den omdiskuterade, nationella läkemedelslistan med målet att öka patientsäkerheten och undvika felaktiga förskrivningar. Uppdraget att ta fram det nya personregistret ligger på E-hälsomyndigheten men förutsätter samverkan mellan många instanser.

 

– Digitaliseringen skapar nya möjligheter och det måste vi utnyttja när vi vill göra hälso- och sjukvården bättre. Med en nationell läkemedelslista kan olika läkare få en överblick av vilka läkemedel du har fått utskrivet sedan tidigare. Det kommer minska risken för felaktiga förskrivningar av läkemedel markant, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det nya personregistret ska tas fram av E-hälsomyndigheten och ersätter två befintliga register:

  • Receptregistret med uppgifter om läkemedel som har skrivits ut till en patient oavsett om de har hämtats ut eller inte.
  • Läkemedelsförteckningen med uppgifter om förskrivna läkemedel som har lämnats ut på apotek.

    Historiskt har vården liknat en bilverkstad.

    Niklas Eklöf, Tillförordnad chef för enheten Strategi och samordning på E-hälsomyndigheten

– Det är lätt att tro att en övergripande lista ha funnits där all din läkemedelshistorik är samlad, men det är bara de läkare du som patient har varit i kontakt med som har haft denna information. Detta är alltså ännu ett steg som blir möjligt med en utökad digital infrastruktur, säger Niklas Eklöf tillförordnad chef för enheten Strategi och samordning på E-hälsomyndigheten.

Läs mer: Unikt steg för sjukvården

Läs mer: Regeringen styr upp e-hälsa

Parallellt med lagstiftningsprocessen har regeringen gett E-hälsomyndigheten ett uppdrag kopplat till den tekniska konstruktionen av registret, som bland annat ska innehålla nya funktioner för hälso- och sjukvården och som kommer att effektivisera förskrivningsprocessen.

Samarbete för jämlik vård

För att underlätta arbetet krävs ett gediget samarbete mellan alla inblandade instanser. Samarbete är också viktigt för att svensk vård i ett bredare perspektiv ska utvecklas så jämlikt som möjligt. Där spelar E-hälsomyndigheten en viktig roll.

Läs mer: Bättre hälsa med blockkedjor

Läs mer: Effektivare larm med AI

– Vi måste kunna fungera som en nod och ett led i det arbetet är ha ständig kontakt med till exempel Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vi är en myndighet och i kraft av det ska vi erbjuda så lösningsneutrala grundförutsättningar som möjligt, och det ska vara tydlig för alla vad som gäller och hur man ska ta sig an nya frågor och utmaningar, säger Niklas Eklöf.

Niklas Eklöf digital strateg eHälsomyndigheten.jpg

Niklas Eklöf på Ehälsomyndigheten

För E-hälsomyndigheten handlar det dels om att leverera och drifta rena it-tjänster till vård och omsorg, medborgare och Sveriges alla apotek. Men det handlar också om att hitta sätt att samordna och tillhandahålla verktyg och kunskap till alla de aktörer som rör sig på e-hälsomarknaden så att dessa på ett lättare sätt kan vara med och förbättra svensk sjukvård, och det är den delen som Niklas Eklöf framförallt arbetar med.

– Ett av våra allra största fokusområden just nu handlar om standardisering och om att ge aktörer som utvecklar digitala och tekniska verktyg svart på vitt vad som gäller för att kunna bli en del av den svenska sjukvården, säger han.

Läs mer: När hjärtat slår för AI

Patienten i fokus

För det första vill man tillgängliggöra bra verktyg till personal inom vårdprofessionen. För det andra ge bra verktyg och förutsättningar för beslutsfattare, och för det tredje, och kanske är detta det viktigaste, vill man se till att medborgarens och patientens behov tas i beaktning.

– Preventiv vård blir alltmer väsentlig. Det behövs för att avlasta landets alla vårdcentraler och sjukhus. Preventiv hälsa har väl av tradition inte varit en fråga som hälso- och sjukvården har haft på sitt bord, men i takt med att digitala lösningar blir mer och mer lättillgängliga för medborgare ökar möjligheten att samla in information på den vägen.

Läs mer: E-behandling av depression

Är delaktigheten viktig även för patienten?

– Ja, absolut. Inte minst eftersom patienten blir tryggare om han eller hon är mer delaktig i sin vårdsituation. Historiskt har sjukvården mer liknat en bilverkstad, där patienter kommer in och blir diagnosticerade utan att nödvändigtvis hänga med i svängarna. Men patienten bör förstås bättre ses som en medaktör i sin egen vård; det är i slutändan patienten som vet själv hur han eller hon mår.

Lagen om denna nationella läkemedelslista föreslås träda i kraft den första juni 2020 och då ska registret kunna användas av hela hälso- och sjukvården samt på apoteken, med en obligatorisk användning den första juni 2022.

5 april 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng