Slutspurt för Digitalt lärande

tjej-med-dator-i-klassrummet.jpg

Det går att flytta berg på kort tid med ett engagerat ledarskap och fokus på pedagogernas utveckling. Det visar projektet Det digitala lärandets möjligheter där bland annat Runby skola har varit med. 

– När någon av våra lärare har sagt att ”jag är inte så digital” pekar jag gärna på parallellerna till hur vi använder datorn privat som att betala räkningar, läsa tidningar och boka biljetter. Skolans utveckling handlar i mångt och mycket om samma sak – att hitta och använda det redskap som passar bäst i varje given situation utan att för den sakens skull släppa penna och papper, säger Gabriella Brundin, rektor på Runby skola i Upplands Väsby som deltar i projektet Det digitala lärandets möjligheter, där Gleerups Utbildning är en av initiativtagarna i samarbete med Samsung, Atea och forskare på Örebro universitet under ledning av professor Åke Grönlund.

Läs mer: Digitalt lärande förbättrar skolresultaten

Det digitala lärandets möjligheter är inne på sitt tredje år och omfattar eleverna i nuvarande årskurs 9 men förändringsarbetet har omfattat hela skolan. Projektet visar bland annat att skolans digitalisering handlar om mycket mer än smart teknik. Minst lika viktigt är att pedagoger och skolledning har tillgång till utbildning och ett arbetsklimat som stimulerar nya sätt att se på lärande och arbetet i klassrummet. Det är något som Runby skola gärna skriver under på.

Läs mer: Ett kinderegg för skolans digitala utveckling

Läs mer: Karlstads elever jobbar bättre utan pennor

– För oss handlar Det digitala lärandets möjligheter om att driva ett förändringsprojekt med fokus på pedagogiska möjligheter och möjligheter att utveckla våra arbetssätt och vårt kollegiala lärande. Vårt fokus har legat på pedagogerna, där de som inte omfattats av projektet har diskuterat och satt sig in i digitalisering i en vidare bemärkelse, till exempel hur de kan jobba mer digitalt i klassrummet.

gabriella-brundin-runby-skola.jpg

Gabriella Brundin är rektor på Runby skola i Upplands Väsby som deltar i "Det digitala lärandets möjligheter".

Pedagogiken i fokus

Gabriella Brundin beskriver arbetet som en klassisk förändringsresa med olika individer med allt vad det innebär. För tre år sedan inleddes projektet med individuella, digitala utvecklingsplaner som bland annat visade på stora skillnader inom kollegiet vad gäller intresse och kunskapsbakgrund.

– Projektet har varit en chans att få vara med och utveckla hela arbetsplatsen. Det är ett högt mål men samtidigt har det varit viktigt för mig och skolledningen att avdramatisera och driva lagom hårt. Det är svårt att sätta fingret på men det handlar bland annat om att i olika sammanhang, till exempel på studiedagar och under medarbetarsamtal, lyfta digitala möjligheter för det pedagogiska arbetet som hela tiden varit vårt fokus. Det har varit viktigt att tänka långsiktigt, så att digitaliseringen innebär en hållbar förändring som lever vidare även efter att projektet avslutats.

Kritik berikar

Ett konstruktivt klimat men också tålamod och positiva förebilder har varit värdefulla verktyg i förändringsarbetet. Och även om fokus legat på pedagogerna är skolan också elevernas arbetsplats.

– Eleverna ska få känna att de är duktiga på teknik och pedagogerna ska förvalta sin roll och yrkeskompetens. Eleverna kan instagram men de kan inte lärandemiljön. Samtidigt ska båda parter känna att de har makten över sin situation där skolledningen initierar men de driver förändringen.

Den kritik som har kommit från lärarna har mer rört innehåll än själva sakfrågan.

– Motståndet har inte nödvändigtvis kommit från de äldre lärarna, vilket kanske är lätt att tro. Däremot har vissa av de yngre varit motsträviga, till exempel för att Gleerups material inte varit i deras smak. Men det har berikat våra diskussioner och Gleerups har varit mycket ödmjuka inför den kritik som framförts.

Till våren avslutas projektet Det digitala lärandets möjligheter. Gabriella Brundin uppskattar möjligheterna det har öppnat upp för pedagoger och elever på Runby skola.

– Det har varit bra med externa aktörer som bollplank och för konstruktiva inspel. Visst har det funnits krav med i bilden men det är alltid vi som har drivit arbetet. Det känns märkligt att det snart gått tre år men det visar också att man kan få mycket gjort på den tiden bara man bestämmer sig för det.

Skolorna som deltar i Det digitala lärandets möjligheter

  • Vålbergsskolan i Karlstad kommun
  • S:t Olofs skola i Sigtuna kommun
  • Strömsnässkolan i Markaryds kommun
  • Runby Skola i Upplands Väsby kommun
  • Björkenässkolan i Löddeköpinge kommun

21 mars 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng