Säkrare skog med laser

mellanskog-960640.jpg

Skogsägarföreningen Mellanskog digitaliserar på många olika fronter. För att göra verksamheten mer mobil har de utvecklat en fältapp, och samtidigt har de börjat använda sig av laserdata och planerar även en framtida drift med drönare.

Mellanskogs nya app har de fått tillgång av genom deras systerförening, Södra Skogsägarna, som är verksamma i skogen söder om Mellanskog. Deras arkitekter skissade på appar som sedan en handfull andra skogsägarföreningar i Sverige och Norge nappade på.

– På så sätt kan vi utnyttja varandras lärdomar och dra nytta av varandra. Vi växeldrar utvecklingen kan man säga, säger Fredrik Rosén, verksamhetsutvecklare på Mellanskog. 

I appen kan de anställda bland annat se potentiella och befintliga kunder och få tillgång till kartdata som behövs för att ge rådgivning till skogsägare.

 Den innehåller kartor med inbyggt affärsstöd för våra mobila iOS-enheter, som all vår fältpersonal fått tillgång till. Genom appen kan vi även förbereda åtgärdsförslag, liknande offerter, och nu när våren kommer så ska man kunna skriva kontrakt i de mobila enheterna – direkt med kunden på plats och i en förlängning även på distans med hjälp av till exempel bank-id.

Läs mer: Norrskogs app gör Sveriges skog digital

Laserdata förenklar planering

Nyligen har de också börjat använda sig av laserdata i sitt skogsarbete. Datan tankar de in från Lantmäteriets återförsäljare, där ett nationellt styrt flygarbete ligger bakom alla turer. Sedan tolkas datan och via smarta beräkningar av Sverige ser de riskerna för bland annat ytvatten och markfuktighet för att kunna planera jobben i skogen, bland annat så att skogsmaskiner inte ska behöva passera riskområden där de kan tänkas få körskador.

– Med dessa markfuktighetskartor kan vi se hur troligt det är att marken är för blöt och svag för att bära en skogsmaskin. Men appen i sig gör ingen tolkning, beräkningarna ligger inte i själva appen utan det är färdigtolkat material. 

Kopplat till appen är däremot Mellanskogs nya drönartester. Drönare har de tänkt använda främst vid extraordinära tillfällen men också för mer nischade uppdrag.

– Vid storm, skogsbrand eller dylikt är drönare ett av de snabbaste sätten för oss att hjälpa våra medlemmar att få en överblick över deras skog.  Sen kan man koppla informationen från drönaren till befintligt kartmaterial i appen och fylla på med attributdata – så att skogsmaskiner sedan kan komma dit direkt och börja jobba.

– Vi skulle också kunna låta drönare flyga i slag, samla in och skapa en helt ny mosaik av flygbilder.

Läs mer: Laserscanning revolutionerar skogen

Vad ser ni för fördelar med att digitalisera er inom så många fronter?

– Framförallt ser vi en ökad mobilitet och en förenklad hantering av vissa arbetsmoment. Vi får ju tillgång till datan exakt när vi behöver den, tidigare behövde man komma in till kontoret för att komma åt diverse arkiv. Nu behöver man inte åka in till kontoret bara för att hämta saker, vilket sparar mycket tid och arbete för oss.

– Sedan har ju inte vi som organisation något egenintresse att vara främst inom digitalisering egentligen, utan vi gör det endast för att erbjuda skogsägarna en optimal service. Det kommer vi fortsätta med – digitaliseringen ger oss en ökad effektivitet och kvalitet, och än har vi bara börjat, avslutar Fredrik Rosén. 

6 mars 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit Foto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng