Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Laserscanning revolutionerar skogen

träd 960640.jpg

Mäta all Sveriges skog genom laserdata? Japp, till och med träden har blivit digitala när Stora Enso Skog digitaliserar.

 Laserdatat har underlättat vårt arbete väldigt mycket. I skogsbruket är det viktigt att ha koll på variabler såsom volymer och stamantal så man vet vad man har i fält för att kunna passa industrins behov. Med lasern kan vi få mycket bättre och billigare data, skulle man mäta all skog analogt med samma noggrannhet som lasern ger skulle det kosta oerhörda pengar och ta enormt lång tid, säger Johan Skoog, planeringsspecialist, Stora Enso Skog.

2010 beslutade Svenska staten sig för att i Lantmäteriets regi scanna hela Sveriges yta för att få fram landets markprofil för framförallt möjlighet till framtagande av bättre kartmaterial. Laserdatat som då togs fram använder sig skogsbruket av idag, och därav bland annat Stora Enso Skog som har digitaliserat mycket av sin verksamhet. Stora Enso Skog förvaltar en stor del av marken åt en av de största skogsägande bolagen i Sverige, Bergvik Skog, vilka var tidiga med att anamma laserscanningen av skogen, ett tillvägagångssätt som nu är väldigt vanligt inom branschen. Genom scanningen kan de bland annat få fram volymer av träd, trädens diameter, höjd och den sammanlagda arealen på dem.

Skulle man mäta all skog analogt med samma noggrannhet som lasern ger skulle det kosta oerhörda pengar och ta enormt lång tid.

Johan Skoog , planeringsspecialist, Stora Enso Skog.

Utöver data om själva träden har det även tagits fram kartor som visar var grundvattnet är nära markytan, kartor som ger en väldigt exakt markprofil och kartor som visar var det är så brant att det påverkar körning i terräng. Alla dessa kartor är ett viktigt hjälpmedel i skogsföretagens arbete med att förhindra körskador vid avverkning då kartorna tydligt visar var det är stor, respektive liten risk för körskador.

Underlättar försäljning

laserscan.png

Mätningarna resulterar i en 3D-modell med registreringar på marken och i trädens kronor, en modell som sedan kan sedan användas för att beräkna trädens höjd och vegetationens täthet.

Omkring 2013 var statens scanning av hela Sveriges skogsinnehav klar. En mätning av den magnituden hade aldrig tidigare gjorts och den har nu underlättat för hela skogsbranschen att kunna se vad de faktiskt äger, något som tidigare i vissa fall varit en aning vagt. Det har också förenklat för Stora Enso Skog i deras försäljning då de kan vara mer specifika ut mot kund.

 Vi kan ha koll på vilka volymer det är vi planerar avverka. Förut var det lite mer så att kunden fick ta det som kom, nu förhandlas det med bolag som har mycket mer precisa beställningar såsom specifika längder snickerivirke och så vidare, och då måste vi veta att vi kan matcha beställningen. Det kan vi på ett bättre sätt nu.

 Att vi nu vet hur mycket skog vi har att tillgå exakt gör också att vi inte behöver ha något lager. Ingen vill ju ha ett lager eftersom det bara kostar pengar. Nu är skogen vårt lager och där kan vi plocka ifrån medan den står och växer och vi behöver inte ha något virke liggandes.

Stora Enso håller också på och testar samt utvärderar en app från Finland som använder en bildigenkänning för att mäta skogliga data. Man tar kort löpande med kameran som känner igen trädslag, mäter stamantal, diametrar och så vidare. Datat från fotona skickas direkt till en server som gör avancerade beräkningar och tar fram data om volym, medeldiameter, trädslagsfördelning med mera för varje avverkning.  

 Utvecklingen går jättemycket framåt och vi har en väldigt intressant framtid framför oss. Jag tror att de digitala verktygen kommer att bli allt vanligare i vår bransch i och med att kraven från kunder blir högre och att de digitala verkligen kan göra nytta i vår vardag, säger Johan Skoog, Stora Enso Skog.

3 mars 2017 Uppdaterad 27 februari 2019 Reporter Fredrik Adolfsson digit Foto Adobestock

Rekommenderad läsning

skog-microsoft.jpg

AI räddar skogen

19 dec 2019 digit

Skogsstyrelsen ska med hjälp av AI ta fram en metod som identifierar lärkträd som skadats av insekten lärksäcksmal. Tanken är att lösningen i framtiden ska kunna nyttjas även för andra skogsskador. 

rott-hus-i-monopol.jpg

DIGG:s förslag till regeringen

28 maj 2019 digit

Grunddata är en förutsättning för den offentliga verksamhetens digitalisering. Informationen är också värdefull för andra delar av samhället. Nu har DIGG lämnat ett förslag till regeringen på hur informationen om personer, fastigheter och företag kan bli mer tillgänglig.

svensk ritad flagga med färgklickar.png

Nya departementet invigt

1 apr 2019 digit

Det nya Infrastrukturdepartementet har öppnats. Här ska arbetet med digitalisering, infrastruktur och energi sammanföras och intensifieras.

vallmo-sadesfalt-960640.jpg

Lantmäteriet utvecklar EU-blockkedja

18 jan 2019 digit

Lantmäteriet är, som många vet, en myndighet som alltid försöker vara i digital framkant. Bland annat arbetar de mycket med AI och blockchain. Nu har arbetet fört Mats Snäll, chef för digital utveckling, in i EU:s projekt European Blockchain Partnership. 

varnamo-960640.jpg

Värnamo växer varaktigt

4 dec 2018 digit

Värnamo hoppas på att fler flyttar till den småländska kommunen. Planen är att vara 40 000 invånare år 2035 och för att det ska ske krävs samhällsnära tjänster, ett ökat fokus på hållbarhet och att rekrytera nya talanger.

komatsuforest960640.jpg
video
Ett samarbete mellan Cisco och Voister

Cisco säkrar skogen

14 nov 2018 digit

Skogsmaskinsföretaget Komatsu Forest har investerat i två hyperkonvergerade datacenter från Cisco. Valet föll på Hyperflex 3.0 med stöd för stretchat kluster och därmed ska säkerheten, skalbarheten och prestandan bli bättre.

sjuka-lov-960640.jpg

Data botar skogen

5 nov 2018 digit

Nu vill industri och forskare göra skogsbruket mer effektivt genom smart digitalisering. Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest får under fyra inledande år 58 miljoner kronor i stöd.

tennis-bastad-960640.jpg
Ett samarbete mellan HPE och Voister

Simplivity lätt val för Båstad

18 sep 2018 digit

Sedan Båstad kommun investerade i den hyperkonvergerade datacenter-lösningen Simplivity har de upplevt mindre komplexitet, bra prestanda och en hög driftsäkerhet. Kommunen har också tjänat in stora summor pengar på köpet. 

lantmäteriet-boverket-960640.jpg

Regeringens nya uppdrag

19 jul 2018 ledarskap

Regeringen har gett Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom digitalisering.