Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Laserscanning revolutionerar skogen

Mäta all Sveriges skog genom laserdata? Japp, till och med träden har blivit digitala när Stora Enso Skog digitaliserar.

Text Fredrik Adolfsson 3 mars 2017 digit

träd 960640.jpg

 Laserdatat har underlättat vårt arbete väldigt mycket. I skogsbruket är det viktigt att ha koll på variabler såsom volymer och stamantal så man vet vad man har i fält för att kunna passa industrins behov. Med lasern kan vi få mycket bättre och billigare data, skulle man mäta all skog analogt med samma noggrannhet som lasern ger skulle det kosta oerhörda pengar och ta enormt lång tid, säger Johan Skoog, planeringsspecialist, Stora Enso Skog.

2010 beslutade Svenska staten sig för att i Lantmäteriets regi scanna hela Sveriges yta för att få fram landets markprofil för framförallt möjlighet till framtagande av bättre kartmaterial. Laserdatat som då togs fram använder sig skogsbruket av idag, och därav bland annat Stora Enso Skog som har digitaliserat mycket av sin verksamhet. Stora Enso Skog förvaltar en stor del av marken åt en av de största skogsägande bolagen i Sverige, Bergvik Skog, vilka var tidiga med att anamma laserscanningen av skogen, ett tillvägagångssätt som nu är väldigt vanligt inom branschen. Genom scanningen kan de bland annat få fram volymer av träd, trädens diameter, höjd och den sammanlagda arealen på dem.

Skulle man mäta all skog analogt med samma noggrannhet som lasern ger skulle det kosta oerhörda pengar och ta enormt lång tid.

Johan Skoog , planeringsspecialist, Stora Enso Skog.

Utöver data om själva träden har det även tagits fram kartor som visar var grundvattnet är nära markytan, kartor som ger en väldigt exakt markprofil och kartor som visar var det är så brant att det påverkar körning i terräng. Alla dessa kartor är ett viktigt hjälpmedel i skogsföretagens arbete med att förhindra körskador vid avverkning då kartorna tydligt visar var det är stor, respektive liten risk för körskador.

Underlättar försäljning

laserscan.png

Mätningarna resulterar i en 3D-modell med registreringar på marken och i trädens kronor, en modell som sedan kan sedan användas för att beräkna trädens höjd och vegetationens täthet.

Omkring 2013 var statens scanning av hela Sveriges skogsinnehav klar. En mätning av den magnituden hade aldrig tidigare gjorts och den har nu underlättat för hela skogsbranschen att kunna se vad de faktiskt äger, något som tidigare i vissa fall varit en aning vagt. Det har också förenklat för Stora Enso Skog i deras försäljning då de kan vara mer specifika ut mot kund.

 Vi kan ha koll på vilka volymer det är vi planerar avverka. Förut var det lite mer så att kunden fick ta det som kom, nu förhandlas det med bolag som har mycket mer precisa beställningar såsom specifika längder snickerivirke och så vidare, och då måste vi veta att vi kan matcha beställningen. Det kan vi på ett bättre sätt nu.

 Att vi nu vet hur mycket skog vi har att tillgå exakt gör också att vi inte behöver ha något lager. Ingen vill ju ha ett lager eftersom det bara kostar pengar. Nu är skogen vårt lager och där kan vi plocka ifrån medan den står och växer och vi behöver inte ha något virke liggandes.

Stora Enso håller också på och testar samt utvärderar en app från Finland som använder en bildigenkänning för att mäta skogliga data. Man tar kort löpande med kameran som känner igen trädslag, mäter stamantal, diametrar och så vidare. Datat från fotona skickas direkt till en server som gör avancerade beräkningar och tar fram data om volym, medeldiameter, trädslagsfördelning med mera för varje avverkning.  

 Utvecklingen går jättemycket framåt och vi har en väldigt intressant framtid framför oss. Jag tror att de digitala verktygen kommer att bli allt vanligare i vår bransch i och med att kraven från kunder blir högre och att de digitala verkligen kan göra nytta i vår vardag, säger Johan Skoog, Stora Enso Skog.

Rekommenderad läsning

Blockkedjor och crowdsourcing förändrar Lantmäteriet

5 jun 2017 ledarskap

lantmateriet.jpg lantmateriet.jpg lantmateriet.jpg video

Lantmäteriets verksamhet har rötter från 1600-talet. Nu tar myndigheten en tätposition i det digitala ekosystemet och jobbar aktivt med både blockkedjor och crowdsourcing. Anders Enmark, digital strateg på Lantmäteriet och Stefan Fasth, Atea berättar hur det funkar och hur andra kan göra.

Inför Digitala strategier

Stora Enso tar hjälp av 25 000 experter

22 sep 2017 digit

AdobeStock_112283873_2.jpg AdobeStock_112283873_2.jpg AdobeStock_112283873_2.jpg

Digitalisering är en avgörande framgångsfaktor i Stora Ensos utveckling från pappers- och kartongtillverkare till ett ledande företag inom förnybara material från skogen. Till sin hjälp har de 25 000 medarbetare i koncernen.

Digitalisering i rätt tid för Stora Enso

15 dec 2017 digit

skogsarbeteare.jpg skogsarbeteare.jpg skogsarbeteare.jpg video

Stora Enso tror inte på innovation i isolation. Tillsammans med sina medarbetare och startups i Sverige och Finland utvecklar koncernen såväl smarta förpackningar som AI för administration och underhåll.

Stora Enso utvecklas med gaming

9 apr 2018 ledarskap

7 april 2018 Bilder_fabrik_2.jpg 7 april 2018 Bilder_fabrik_2.jpg 7 april 2018 Bilder_fabrik_2.jpg

Det är en utmaning att trotjänarna slutar men för Stora Enso blev mötet med spelindustrin en vändpunkt. Projektet med att bygga fabriken i spelmiljö erbjuder nya möjligheter att utbilda operatörerna och skapa en bättre förståelse för hela produktionskedjan.

"Digitalisering kräver kommunikativt ledarskap"

29 dec 2016 årets digitledare

inger_lindhe1_960x640.jpg inger_lindhe1_960x640.jpg inger_lindhe1_960x640.jpg

Inger Lindhe, chef för fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet, är en av de nominerade till Årets digitaliseringsledare för sitt jobb med att systematiskt införa digitaliserade processer i en traditionellt manuell verksamhet.

Robotar avlastar Lantmäteriet

20 sep 2017 digit

gävle 1 puffbild 960640.jpg gävle 1 puffbild 960640.jpg gävle 1 puffbild 960640.jpg video

Lantmäteriet fortsätter att testa ny teknik och digitala lösningar. Efter Minecraft och blockkedjor introduceras nu mjukvarurobotar som ska göra det enklare jobbet och de anställda få tid till annat.

Därför säkrar blockkedjor alltmer

2 okt 2017 digit

blockWEBB.jpg blockWEBB.jpg blockWEBB.jpg

I en tid när riskerna med AI och självlärande botar och datorer oroar allt fler finns en teknik för trygg informationsöverföring under stark utveckling. Blockkedjor ger säkerhet och transparens för myndigheter och banker.

Nominerad årets digitaliseringsledare

Lantmäteriets lovande lösningar

9 jan 2018 digit

gröna växter i stort jordbruksfält en solig dag.jpg gröna växter i stort jordbruksfält en solig dag.jpg gröna växter i stort jordbruksfält en solig dag.jpg

På Lantmäteriet blygs man inte digitala innovationer. De senaste åren har myndigheten introducerat blockkedjor, AR och gamification – allt för att förbättra kundupplevelsen.

Nu laserscannas all skog

20 mar 2018 digit

massor-av-skog-fran-ett-flygplan-en-solig-dag.jpg massor-av-skog-fran-ett-flygplan-en-solig-dag.jpg massor-av-skog-fran-ett-flygplan-en-solig-dag.jpg

Under det största kartläggningsprojektet av sitt slag i Europa ska 75 procent av Sveriges yta laserscannas från luften. Projektet är ett resultat av skogsnäringens behov av laserdata.