Lapparna som slår apparna

Ett-till-ett är inte lösningen på alla problem. Det menar läraren Peter Blomqvist, som genom en sorts analoga mentometerknappar fick igång diskussionerna och engagemanget mellan eleverna på mattelektionerna. 

– Vi använder Plickers-kort som fungerar som en sorts mentometerknappar. Då räcker det med att läraren har en enhet, som han eller hon använder för att scanna av de lappar som barnen håller upp, och som kan vara vridna åt olika håll beroende på vilket av fyra möjliga svarsalternativ som väljs, säger Peter Blomqvist, mattelärare på Stöde skola, och it-pedagogutvecklare för 7-9 lärare i Sundsvall.

Och vad händer sedan med svaren?

– Till att börja med är det viktigt att de svaren som är felaktiga ändå är relevanta och att det är lätt att tänka sig att de skulle kunna vara rimliga. På så sätt blir de minst lika viktiga som det rätta svaret, eftersom kravet på eleven i det här fallet är att han eller hon kan argumentera för sitt svar; varför man tror att det är rätt. Om 30-70 procent har svarat rätt, kan man sedan para ihop elever som har svarat rätt med elever som har svarat fel utan att de vet om vem som egentligen har rätt, och så får de argumentera för sin övertygelse i grupper. Det fina här är ju att de förstår varför rätt är rätt i slutändan.

Läs mer: Maxad motivation med Matte United

Finns det en risk med att ge elever för mycket ansvar för sitt lärande?

– Nej, jag tycker inte det, eftersom jag hela tiden är med och styr. Jag vet ju vilka svar som finns, vad som är rätt och fel, och går runt i klassrummet och lyssnar på eleverna. Då får jag som pedagog idéer hur jag kan ta det här vidare för hela klassen. Då får vi det man brukar kalla för EPA: att man först tänker enskilt, sen i par, sen alla tillsammans. Det kan ibland gå så långt att elever blir irriterade på varandra, och har vi kommit så långt att det uppstår irritation för att man är övertygad om att man har löst en matteuppgift, då blir man lyrisk som skolledare.

Läs mer: Roten till all programmering

Vilket tips har du till andra som vill göra något liknande?

– Det är viktigt att det finns en samsyn mellan skolledare och lärare om skolan ska utvecklas. Skolledaren måste ha tankar och kunskaper om hur vi kan göra det på rätt sätt annars blir det svårt och pedagoger måste vara öppna och redo för förändring. Det här systemet med lapparna kan man gott och väl börja med för att sedan ta vidare kliv mot att digitalisera fler moment.

26 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng