Transparens viktigast för hållbarhet

kina-fabrik-hållbarhet.jpg

När bolag som Ikea, H&M och Alfa Laval drar upp riktlinjer för framtidens hållbarhet så är transparens den absolut viktigaste. Under torsdagen tog Bob Mitchell, vice president RBA, emot ASF Advisory Boards rapport.

Den 18:e januari lämnade ASF Advisory Board in rapporten som kom ur initiativet Atea Sustainability Focus till branschorganisationen RBA (Responsible Business Alliance). För att ta fram rapporten så har 2 500 nordiska företag och organisationer fått svara på vad de anser är viktigast när det gäller hållbarhet.

– För oss är initiativet ASF viktigt då vi får en inblick i vad olika industrier ser för utmaningar och möjligheter inför framtiden. Att dessa svar nu sätts ihop i ett dokument tillsammans med problemen som vi själva ser runt om i världen skapar en balans och synliggör vad vi borde satsa på. ASF kommer visa att förbättring behövs, säger Bob Mitchell, vice president, RBA.

Atea Sustainability Focus

Atea Sustainability Focus är ett initiativ för att öka hållbarhetsarbetet inom it-branschen i Norden där alla verksamma uppmanas att komma in med förslag till förbättringar inom branschen.

Idéerna skickas sedan vidare till ASF Advisory Board där både det privata näringslivet och offentlig förvaltning finns representerade genom IKEA, H&M, LKAB, Alfa Laval, Malmö Stad, Upphandlingsmyndigheten, Örstedt Energy, DNB och UPM. 

ASF Advisory Board prioriterar förslagen och tar dem vidare till den globala branschorganisationen Responsible Business Alliance. 

Och förbättringar som Bob Mitchell pratar om och kräver kan inte isoleras till ett eller två områden. Enligt honom finns det nämligen väldigt många olika utmaningar och möjligheter till utveckling när det handlar om miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Läs mer: "Vem har råd att inte vara hållbar?" 

– Något vi arbetar fram nu är en miljömodell för partners inom leverantörskedjan. Där kan företag se hur de ligger till och jämföra sig mot ett standardvärde, för att sedan kunna förbättras över tiden baserat på både internationella- och kundförväntningar. Det har inte funnits tidigare och vi tror mycket på att det kommer bidra till framsteg inom de branscher vi engagerar oss i. Under 2018 ska tre fabriker testa det och 2019 kommer det gå ut mer brett.

– Andra saker vi arbetar mycket med är bland annat att få till en ansvarsfull mineralutvinning, att stoppa tvångsarbete, hälsa och säkerhet samt att skydda utsatta arbetstagares rättigheter. Det kommer fler och fler krav och regelverk från en rad olika intressenter, vilket skapar incitament för företag att göra besiktningar i sina leverantörskedjor. När kedjorna sedan anpassar sig så bidrar det till en positiv förändring. 

Bob-mitchell-och-advisory-board.jpg

Bob Mitchell (mitten) tar emot rapporten från delar av ASF Advisory Board.

Problemen ofta djupa

En stor utmaning i detta blir de kommande åren att tillämpa de internationella regelverken. Inte nödvändigtvis inom it-branschen, menar Bob Mitchell, utan problemen ligger oftast djupare in i leverantörskedjan. Desto längre in i kedjan, desto mindre inflytande har it-företagen.

– Här blir vi på RBA viktiga framöver. Vi kan föra samman inte bara techföretagen utan även de andra industrierna, och på så vis komma ännu djupare in i leverantörskedjan för att påverka även där.

Läs mer: DNB ratar koljättar

Men ser du förbättringar inom it-branschen när det kommer till hållbarhet?

– Jag ser stora förbättringar. Exempelvis så var ju vi på RBA förut bara en liten grupp förut, nu är vi över 120 stycken företag och då inte bara storföretag utan även mindre leverantörer och till och med deras leverantörer. Alla arbetar ihop med frågorna som jag nämnde tidigare. Mognadsgraden har ökat mycket bara under det senaste året, och utvecklas fortfarande.

It-företag viktiga för världen

Enligt Bob Mitchell kan it-företag i allra högsta grad fortsätta att bidra till en ännu mer hållbar värld, och då främst på två sätt. Ett val man kan göra är att gå med i en organisation som RBA så att man som företag kan börja sätta höga miljöstandarder och arbeta efter dem direkt med sina partners och leverantörer. Gör man det ihop med dem så ökar också accelerationen i arbetet. Men även själva tekniken kan förbättra miljön, menar han.

– Digitala lösningar kan hjälpa till vid arbetet för mänskliga rättigheter och miljöproblem. En crowd sourcing-app skulle till exempel kunna bidra till att jobbsökande har möjligheten att se vad före detta anställda tycker om arbetsplatsen, och på så vis få reda på om företaget är att lita på eller ej. Det kan hjälpa mycket i arbetet mot människohandel.  Sedan kan ju också IoT-lösningar över tid mäta och förbättra miljöförhållanden lokalt i en fabrik men även globalt. Där finns potential att öka förståelsen över vår miljöpåverkan på ett mer konkret sätt.

Vilka är RBA?

RBA, tidigare EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), är en branschorganisation som försöker stödja rättigheterna och välfärden för arbetstagare och samhällen världen över som drabbas av den globala leverantörskedjan inom elektronik.

RBA grundades 2004 av ett antal stora elektronikföretag. Organisationen är ideell och består av företag inom elektronik, detaljhandel, bil och leksakssektorn.

Läs mer: Hållbart hela vägen för Malmö

En stor och viktig aspekt för framtiden blir också skiftet till den cirkulära ekonomin, tror Bob Mitchell. Han anser att det är väldigt positivt att allt fler it-företag har börjat utveckla sina affärsmodeller efter den nya ekonomin.

– Det kommer fortsätta att bli ännu mer products as a service, inte product as a product, vilket är bra. Världen kommer och måste börja tänka mer efter vagga till vagga-paradigmet, där allt återanvänds, renoveras eller återvinns på något sätt. Fler företag borde anamma den cirkulära ekonomin – den är effektiv och positiv för oss alla.

19 januari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonledarskapFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng