Hållbart hela vägen för Malmö

_DSC2440-3_2.jpg

Från nedlagda datorhallar till Skypemöten inom förvaltning och omsorg - för Malmö stad är hållbarhet en fråga om såväl de stora perspektiven som de små detaljerna. Resultaten är bland annat 98 procent miljömärkta IKT-produkter och en grönare attityd bland medarbetare och underleverantörer.

– Malmös kommunstyrelse driver verkligen frågan om hållbarhet med långsiktiga mål och satsningar. Deras engagemang är viktigt men A och O för att åstadkomma förändringar är att vi inom verksamheten driver hållbarhetsperspektivet men utan att alltid kräva pengar. Vi presenterar föreslagna satsningar som ett business case med kostnadsreduktioner och möjliga nyttoeffekter, till exempel minskade kWh och utsläpp, som beslutsunderlag, säger Ulf Linderoth, it-strateg/utredare, it-styrning och koordineringsansvarig för Green Digital Charter på Stadskontoret i Malmö stad.

_MG_7463-Recovered_2.jpg

Ulf Linderoth är it-strateg/utredare, it-styrning och koordineringsansvarig för Green Digital Charter på Stadskontoret i Malmö stad.

Green Digital Charter

Malmö stad har länge haft hållbarhet i vid mening – socialt, ekologiskt och ekonomiskt – högt på agendan. Som medlemmar i EU-projektet Green Digital Charter är digitalisering en förutsättning för att bygga en långsiktigt hållbar stad med god livskvalitet för alla invånare. I mars klubbade kommunstyrelsen dessutom igenom projektet ”Det digitala Malmö” där staden tar ett samlat grepp kring användningen av digitalisering som en positiv kraft för att förnya samhällsservicen.

Ulf Linderoth arbetar med båda projekten och för honom är det självklart att digitalisering och hållbarhet hänger ihop. Lika självklart som att till synes små förändringar kan få stora resultat.

– För att åstadkomma så många resfria möten som möjligt har vi bestämt att alla anställda som använder dator ska erhålla möjligheten att jobba med Skype. Tjänstemän, konsulter, i vårdplaneringen och så vidare. Det är både bra för miljön, minskar stress och sparar tid. Förvaltningarnas datorer går snabbt ner i standby-läge och vi blir allt bättre på att samla in gammal uttjänt elektronik, där det bland annat finns en del konfliktmineraler och annat otyg. Det är dessutom en fråga om it-säkerhet att vi vet att ingen information kommer på villovägar, till exempel i gamla telefoner, säger Ulf Linderoth.

Läs mer: DNB ratar koljättar

Viktiga inköpare

Datorer i standby-läge och insamling är gammal elektronik hänger också ihop med en annan viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

– Det är viktigt att våra verksamhetsutövare tar till sig de hållbarhetssatsningar som görs och ser nyttan med dem. En ytterligare åtgärd för att få fler att tänka grönt är att vi har lagt in hållbarhetsperspektivet i alla mallar för våra projektbeskrivningar som en påminnelse till fler kollegor att tänka i de banorna. Att jobba med värderingar är en stor grej generellt. Allt från att få fler att tänka grönt till att inte alltid köpa den billigaste produkten om det finns någon som är smartare men kostar mer.

malmö .jpg

Atea Sustainability Focus

Ulf Linderoth är en av medlemmarna i Atea Sustainability Focus Advisory Board.

Atea Sustainability Focus är ett initiativ för att öka hållbarhetsarbetet inom it-branschen i Norden där alla verksamma uppmanas att komma in med förslag till förbättringar inom branschen.

ASF Advisory Board prioriterar förslag och tar dem vidare till den globala branschorganisationen Responsible Business Alliance. 

Ulf Linderoth berättar att hållbarhetstänket påverkar stadens inköpsprocesser på flera sätt.

– Hållbarhet kan ju handla om såväl livscykelperspektiv som hårdvara och annat. Ibland kan hållbarhet inte vägas in i ett inköp men vid andra tillfällen har vi tänkt om och valt en annan, mer hållbar lösning. Där är våra upphandlingsansvariga en mycket viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Vi har också ett nära samarbete med många av våra leverantörer och samarbetspartners som förstår vad vi vill och vart vi är på väg med våra tuffa miljöplaner. Med den grunden är det enkelt att få in till exempel IKT-planer och digitalisering i hållbarhetsarbetet.

Läs mer: "Vem har råd att inte vara hållbar?"

Energioptimering och skalskydd

Vissa förändringar märks knappt men gör stor skillnad.

– Vi har lagt ner våra datorhallar och hyr in oss. Under samma tid har vi halverat maskinparken. Tidigare hade vi 34 fulla serverställ, i dag har vi 20 och de är inte fulla. Lösningen innebär såväl energioptimering som bättre skalskydd. Den här stora förändringen har it-driften skött utan att verksamheten märkt det.

Smart teknik och automatik i stadens fastigheter är ett annat exempel på Malmös långsiktiga hållbarhetsarbete. Ulf Linderoth framhåller att det ofta finns flera fördelar med en hållbar lösning.

– Smart belysning håller längre men erbjuder också en bättre arbetsmiljö. Eller tänk kameraövervakning hemma på natten. Det erbjuder både trygghet men också att en anställd behöver åka mindre. Något som i sin tur minskar både miljö- och personalbelastningen. När man tänker möjligheter för miljön finns det ofta win-win, avslutar Ulf Linderoth.

Malmö i Eurocities Green Digital Charter

Som undertecknare av Eurocities Green Digital Charter sedan 2010 har Malmö åtagit sig att minska sitt direkta koldioxidavtryck för sin IKT-infrastruktur med 30 procent år 2020. Stadens gröna ambitioner erkändes nationellt 2013, då Malmö nådde 98 procent miljömärkta IKT-produkter. Nya högre normer för den gröna upphandlingen av IKT-produkter som infördes av staden 2012 bedöms spara Malmö över 500 000 euro varje år.

EU-projektet Eurocities tar tillvara de större städernas intressen i Europa. Organisationen strävar efter att påverka de europeiska institutionerna att i större utsträckning utveckla och förbättra villkoren för Europas storstäder och för dess befolkning. Eurocities har drygt 140 medlemmar i över 30 europeiska länder. Genom medlemskapet har Malmö möjlighet att påverka och utöva inflytande på hur storstadsfrågor skall drivas på europeisk nivå.

Eurocities är organiserat i ett antal områden inom vilka medlemmarna tillsammans utvecklar konkreta samarbetsprojekt och strategier:

  • Sociala frågor (Social Affairs Forum)
  • Miljö (Environment Forum)
  • Kultur (Culture Forum)
  • Ekonomisk utveckling (Economic Development Forum)
  • Mobilitet (Mobility Forum)
  • Kunskapssamhället (Knowledge Society Forum)

Malmö stads styrgrupp består av representanter från stadskontoret och förvaltningarna.

Källa: malmo.se

 

26 oktober 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjöldledarskapFoto Werner Nystrand

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng