Så lyfter digitaliseringen vård och omsorg

Ett av de områden där digitaliseringen kan göra mest för att förbättra livskvaliteten är vården. I en serie artiklar lyfter nu Voister goda exempel på hur lyckade it-satsningar ger högre patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö för personalen.

Ny teknik och nya arbetssätt påverkar och utvecklar samhället i allt högre utsträckning, inte minst inom vården. Internet of things, molnlösningar och mobilitet är några områden som håller på att få genomslag på bred front eftersom de bidrar till en bättre miljö för både vårdtagare och vårdgivare samtidigt som patientsäkerheten blir allt högre. I Halmstad tittar man på stadsnätet som en bärare av sensordriven teknik för att till exempel kunna digitalisera nattillsynen medan man i Norrtälje infört digital signering av läkemedel. Ny teknik möjliggör också nya arbetsprocesser vilket i sin tur kan minska infektionsrisken i samhället. Följ utvecklingen här på Voister och på vår Facebooksida.

18 november 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerreroit i vården

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng