Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Nytt it-stöd mot infektioner

942938-nurse-giving-injection-to-patient_960x640.jpg

Vårdrelaterade infektioner kostar förutom mänskligt lidande det svenska samhället sex miljarder kronor om året. Nu tar ett nationellt projekt stöd av tekniken för att förebygga dessa infektioner som inte sällan orsakas av multiresistenta bakterier.

Det Vinnovafinansierade projektet består av Sveriges kommuner och landsting, svenska sjukhus, akademiska institutioner och ett par it-företag som samarbetar för att bygga ett it-stöd kring vårdrelaterade infektioner.

 Vi vill komma tillrätta med dessa infektioner som orsakar stora kostnader och medför väldigt mycket lidande för våra patienter, säger innovationsprojektledaren Per Englund vid Karolinska universitetssjukhuset.

En bred lösning handlar huvudsakligen om tre saker

Per Englund, projektledare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Målet är att skapa en bred lösning som utgår från sjukvårdens behov och ska kunna användas både nationellt och internationellt. För att nå dit handlar det huvudsakligen om tre saker, konstaterar han.

 Det första är att se över arbetssätt och processer. Det andra att utbilda personal och patienter kring vad det är för risker och hur man kan skydda sig. Det tredje är ett it-stöd för att lyckas med de båda förstnämnda, säger han.

Viktigt följa patienten 

För att minska risken för vårdrelaterade infektioner måste man kunna följa patienten hela vägen, från vårdcentral till sjukhus och vårdavdelning. Alla i kedjan behöver relevant utbildning och kunskap så att patienten inte utsätter sig själv eller andra för risker.

 Det är hög omsättning av vårdpersonal vilket innebär att personalen ofta har liten erfarenhet av att lösa olika situationer som kommer upp. De behöver därför hjälp med beslutsstöd när de till exempel ska flytta en patient mellan avdelningar eller sjukhus, säger infektionssjuksköterskan Anneli Sandberg vid Karolinska universitetssjukhuset.

Ett systemstöd måste bland annat kunna flagga upp när det finns en förhöjd risk för infektioner eller om det är några särskilda åtgärder som kan rekommenderas. Det är inte helt enkelt med tanke på de många olika system som i dag används runt om i landet.

 Det kräver att vi jobbar med öppna gränssnitt och hittar en standard för hur informationen ska komma upp, säger Per Englund.

Utmaning med vårdskador

En annan utmaning är att vårdrelaterade infektioner är en vårdskada. Därför gäller att skapa ett systemstöd som är inbäddat i de befintliga systemen.

 En förlossningsavdelning kommer exempelvis alltid prioritera att förlösa barn framför vårdrelaterade infektioner. Det gör det viktigt att få in det här tankesättet i vardagen.

Han beskriver projektet som en trestegsraket där det första steget bestod av en analys. Nu är det inne i en förberedande fas där det gäller att ta fram utbildningar och arbetssätt.

 Det tredje steget är ett nationellt införande som säkert kan ge bra effekter om tre till fem år.

16 november 2016 Uppdaterad 26 februari 2021 Reporter Karin Arnell it i vården

Rekommenderad läsning

kvinna-joggar-i-parken.jpg

Ny kunskap om kvinnohjärtat

8 jun 2018 it i vården

Forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset rekryterar 1 000 kvinnor till en stor studie av en digital EKG-teknik. The ReadHeart Study ska fastställa diagnosen för hjärtklappning och om det kan leda till bättre livskvalitet. Det är världens största digitala hjärtstudie med Coala Heart Monitor på kvinnohjärtat.

AdobeStock_166186282_2.jpg

Läkarbesök från fängelser med Karolinskas plattform

11 sep 2017 it i vården

Kriminalvården samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset kring en plattform för videomöten med läkare. Enklare rutiner och mer jämlik vård för de intagna på anstalterna i Stockholm är några av fördelarna.

16278097-nurse-measuring-blood-pressure-at-senior-patient_3.jpg

Karolinska fjärrövervakar hjärta och puls

24 mar 2017 it i vården

I gränslandet mellan medicinteknik, telekom och it samarbetar fem ledande sjukhus för att utveckla framtidens fjärrövervakning av patienter.

AdobeStock_53015351_960x640.jpg

Träffa din läkare från solstolen

1 jun 2016 digit

Träffar du din läkare ofta? Då finns mycket tid att spara. På Karolinska universitetssjukhuset har man infört en videolösning för besök i öppenvården, något som sparar tid för både patienter och vårdpersonal.

Färgglad Mosaikig Hjärna

App hittar alzheimer

26 feb 2021 digit

Karolinska universitetssjukhuset har varit med och utvecklat ett verktyg en app för snabbare demens- och alzheimer-diagnostik. Förhoppningen är att upptäcka sjukdomsförloppet tidigare.  

Ai Covid19

AI mot covid-19

3 jun 2020 it i vården

Bildanalys kan öka möjligheterna att sätta rätt diagnos vid covid-19. Det hoppas forskare vid KTH och Karolinska universitetssjukhuset. Resultaten får betydelse både för kommande pandemier och för sjukhus utan specialiserad vård.

hospital.jpg

Karolinskas videovård

23 maj 2019 it i vården

Specialisterna på Karolinska Universitetssjukhuset finns tillgängliga i hela Sverige med hjälp av telemedicin. Det har drastiskt kortat väntetiden för personer med Parkinsons sjukdom. Samtidigt mår miljön mycket bättre av 45 000 videokonferenser varje år.

roda-blodkroppar-pa-g.jpg

App mot anemi

7 dec 2018 it i vården

Nu går det att upptäcka blodbrist utan stick. För att mäta hemoglobinet är alternativet en app som analyserar foton av patientens nagelbäddar med en känslighet på 97 procent och en exakthet som stämmer väl med traditionella blodprov.

fyra-hander-med-fina-armband.jpg

Wearable för transplantationer

29 nov 2018 it i vården

En flexibel sensor av organisk elektronik som genom att mäta blodets syresättning övervakar sårläkning i realtid testas nu av forskare vid Berkleyuniversitetet. Utvecklingen av den traditionella pulsoximetern är ett genombrott som kan förenkla livet för såväl organmottagare som personer med diabetes.