Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

"En väldig utmaning att följa hela kedjan"

Gruvor, hamnar, smältverk och 100-tals fabriker. Det finns mycket att titta på för Andreas Rydell, ny global hållbarhetschef på Atea, som vill få till en helt hållbar leverantörskedja.
– Vi har kommit en bit på vägen men jag skulle uppskatta en tydligare lagstiftning, säger han. 

Text Fredrik Adolfsson 22 juli 2016 ledarskap

21_201512_PMU_DRC_Jeppe_Schilder.jpg

Andreas Rydell besökte för en tid sedan gruvorna i Kongo.

Tidigare under veckan har Voister skrivit om LKAB och Swedwatchs hållbarhetsarbete samt pratat med Deborah Albers från branschorganisationen EICC. Som avslutning av serien har vi intervjuat Andreas Rydell, Ateas globala hållbarhetschef, som menar att hållbarhetstänket i världen, Sverige och mer specifikt inom it-branschen de senaste åren blivit bättre. Fler arbetar systematiskt med frågorna, branschinitiativen ökar och han upplever att kunderna har fått en högre medvetenhet. Mer konkret är det tre punkter där han ser en väsentlig skillnad mot tidigare. 

 Kunder följer upp leverantörer på ett annat sätt än tidigare, företag börjar se på frågan mer seriöst och tar ett större ansvar, och slutligen så börjar även lagstiftningen komma ikapp, säger han.

Han menar att vi kommit en bra bit på väg till en hållbar leverantörskedja men att det fortfarande finns mycket kvar att göra. It-branschen, i likhet med många andra branscher, är global och det innebär stora utmaningar.
  Även om en produkt sätts samman i ett land betyder inte det att all förädling skett just där, eller att råvarorna utvunnits i närheten. Vi måste fortsätta ställa tuffa krav och ha ett systematisk arbete i grunden.

Vart ser man de största utmaningarna?

 Generellt sett ser vi en ökad risk för brott mot mänskliga rättigheter i ett tidigt skede av leverantörskedjan, till exempel när det handlar om mineralbrytning. Senare i ledet kretsar det mer kring arbetsvillkor gällande löner och övertid.

 För en vanlig dator eller smartphone kan det handla om 100-tals fabriker, det är med andra ord en stor utmaning att följa hela kedjan. Och då har vi inte ens nämnt smältverken, gruvorna, mineralhandlarna och transportörerna. Det är många involverade i processen.

Vad är nästa steg för en mer hållbar kedja?

 Det är viktigt att man som kund vågar ställa krav på sin leverantör. Tydliga kundkrav, ett fortsatt systematiskt hållbarhetsarbete av företagen understött av nationell och internationell lagstiftning kommer att bidra till en positiv utveckling.

Theo Jaekel från Swedwatch rekommenderar de frivilliga ramverken som finns och där OECD har en “due diligence guidence” för konfliktmineraler. Andreas Rydell håller med om att de är bra, men eftersom att så många länder är involverade blir det såpass komplext att han inte tror att stater kan överlämna allt ansvar till företagen.

 Det är positivt att lagstiftarna har blicken riktad åt samma håll och vi ser nu en hel del förändringar som bidrar till ett ökat hållbarhetsfokus på sikt. Några exempel är kravet om icke-finansiell redovisning för större bolag, kommande lagen om offentlig upphandling och kring mineralbrytning.

Behövs det ännu mer lagstiftning, och isåfall, vad skulle det kunna vara?

 Theo Jaekel nämnde ju rapporteringskrav vilket jag också skulle uppskatta. Det kan bidra till en ökad transparens och vi skulle lättare kunna se och följa upp eventuella missförhållanden.

Rekommenderad läsning

21_201512_PMU_DRC_Jeppe_Schilder.jpg

Ateas chef för hållbarhet gruvgranskar i Kongo

24 maj 2016 digitalt ledarskap

Mineralerna knackas loss för hand från berget och bärs i säckar till körbara stigar. Trots tuffa arbetsförhållanden såg Andreas Rydell, chef för kvalitet och miljö på Atea, även tecken på framsteg när han besökte gruvor i Kongo.

swedwatch.jpg

"Vi behöver en debatt om lagstiftning"

18 jul 2016 ledarskap

Swedwatch är en ideell organisation som vill minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskt näringsliv i utlandet. Där märker man att hållbarhet fortsätter att vara en viktig fråga, om än inte riktigt i den utsträckning man skulle önska.

RydellAnnukka_960x640.jpg
video

"Viktigt att ha ett cirkulärt arbetssätt"

11 jul 2017 ledarskap

9 av 10 mobiltelefoner och datorer slängs istället för att återanvändas eller återvinnas. Annukka Dickens, chef för hållbarhet i leveranskedjan på HP och Andreas Rydell, hållbarhetschef på Atea, diskuterar utmaningarna.

Mobilmineraler_960x640.jpg
video

"It-branschens mineraler tar snart slut"

14 jul 2017 ledarskap

Tillgången på viktiga mineraler kommer att ta slut, och därför måste it-branschen bli bättre både på att återvinna och återanvända elektronik. Det menar Niklas Weibo,  SIMS recycling solutions, och Joachim Aronsson, affärsutveckling, Atea.

Kongo_PMU_960x640.jpg
video

Svagt EU-direktiv om konfliktmineraler

13 jul 2017 ledarskap

I våras kom ett nytt EU-direktiv om import av konfliktmineraler men Maria Bard, sakkunnig om Kongo, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, tycker att det är för smalt och tandlöst.

närbild på kobolt.jpg

Regeringens krafttag mot konfliktmineraler

19 mar 2018 digit

Sverige ska leda utvecklingen i att hållbarhetsmärka metaller som finns i elektriska produkter, som exempelvis kobolt och sällsynta jordartsmetaller. Detta för att minska livsfarliga arbetsförhållanden och sexuellt våld, säger utrikesminister Margot Wallström. 

dellplastWEBB.jpg
video
Ett samarbete mellan Dell EMC och Voister

Rena hav med hållbarhetskrav

29 nov 2017 digit

Med nästan allt förpackningsmaterial tillverkat av återvunnen plast vill Dell EMC gå i bräschen i hållbarhetsfrågan. Bland annat genom att använda plast som annars skulle åkt ut i haven.

lastmaskin som kör på mark brytningsmark nedsvärtad av kol.jpg

DNB ratar koljättar

9 jan 2018 ledarskap

Norges största finanskoncern DNB ser vikten av att integrera hållbarhetsarbete i sina affärsplaner. Förhoppningen är att det ska ge ringar på vattnet hos de företag och kunder man samarbetar med.

vinranka-960640.jpg

Så blir Systembolaget hållbart

26 mar 2019 ledarskap

Systembolaget har investerat i ett verktyg som ska ge en bättre överblick och transparens i leverantörskedjan. Bolaget arbetar även med att följa upp uppförandekoden 200 gånger om året. Allt sker för en ökad hållbarhet.