Gruvjätten som vill mer

Borraggregat under jord.jpg

LKAB tycker att det måste göras mer för att säkerställa hållbarheten än vad som är fallet idag. Fotograf: Fredric Alm.

Hållbarhet har blivit ordet på allas läppar, men det är inte alla som går från ord till handling. Det menar Roger Hansson, som jobbar med hållbara inköp på LKAB.

– Det märks att hållbarhetsfrågan är på agendan och på många olika sätt, säger Roger Hansson, utvecklingschef för inköp på LKAB.

På LKAB intensifierade man arbetet med hållbarhet i leverantörsledet för några år sedan och från början riktade man blickarna mot andra branscher.

– Vi tittade på framgångsrika exempel hos andra både inom och utanför gruvindustrin om hur man kan ställa krav på sina leverantörer och satte sedan egna processer och arbetssätt.

Roger_Hansson_Orig_2014.jpg

Roger Hansson menar att "vi behöver gå från måste till vill."

Utmaningen ligger i att hitta både risker och möjligheter i leverantörskedjan, menar Roger Hansson. LKAB använder ett riskhanteringsverktyg som omvandlar kravställningar till hanterbara riskmått som sedan vägleder företaget bland annat var de ska sätta in sina insatser. 

– Vi jobbar ju primärt med en leverantörsbas i Europa där det är betydligt mindre direkta hållbarhetsrisker såsom barnarbete och korruption, men vi har leverantörer som i sin tur har leverantörer i andra högriskländer. Därför försöker vi förstå hur våra leverantörer jobbar och var riskerna finns. Det innebär att vi besöker dem på plats och genom det tillsammans utvecklas och bli bättre.

Han poängterar att LKAB inte är någon slags polis utan att det handlar om ett utvecklingssamarbete företagen emellan.

– Vi måste göra mer än vad vi gör idag. En del har dokumentationen på plats, alla policyer, men det händer inte så mycket i praktiken och där måste vi gå från papper till verkstad. Hållbarhet är en lönsamhetsfråga. 

Roger Hansson tror att en lagstiftning kan vara bra som komplement till de stora internationella ramverken, men att förändringsviljan måste komma inifrån.

– Vi behöver gå från ”måste” till ”vill”.

Tillsammans med Boliden, SSAB, Vattenfall, SCA och Billerud Korsnäs är LKAB med i organisationen Basindustrier i Norr, en organisation där man samarbetar kring olika inköpsfrågor. Där har hållbara inköp blivit allt viktigare.

– Vi har samma ambition och det är att göra våra leverantörer till föredömen. I stora stycken använder vi samma leverantörer och på det här sättet kan vi bli mer resurseffektiva. Om någon av oss hittar en bra lösning kan de andra dra nytta av den. Det är viktigt att förstå att hållbarhet inte behöver vara komplicerat, det går att göra saker enkelt och mer lönsamt.

20 juli 2016 Uppdaterad 21 januari 2020 Reporter Miguel Guerrero ledarskap Foto Fredric Alm

Hållbarheten inom leverantörsledet

Voister har tidigare i veckan skrivit om Swedwatchs arbete för en mer hållbar leverantörskedja. Imorgon fortsätter serien med en intervju med Deborah Walters från EICC och på fredag avslutas den med Ateas globala hållbarhetschef Andreas Rydell. 

Rekommenderad läsning

Stäng