"En väldig utmaning att följa hela kedjan"

21_201512_PMU_DRC_Jeppe_Schilder.jpg

Andreas Rydell besökte för en tid sedan gruvorna i Kongo.

Gruvor, hamnar, smältverk och 100-tals fabriker. Det finns mycket att titta på för Andreas Rydell, ny global hållbarhetschef på Atea, som vill få till en helt hållbar leverantörskedja.
– Vi har kommit en bit på vägen men jag skulle uppskatta en tydligare lagstiftning, säger han. 

Tidigare under veckan har Voister skrivit om LKAB och Swedwatchs hållbarhetsarbete samt pratat med Deborah Albers från branschorganisationen EICC. Som avslutning av serien har vi intervjuat Andreas Rydell, Ateas globala hållbarhetschef, som menar att hållbarhetstänket i världen, Sverige och mer specifikt inom it-branschen de senaste åren blivit bättre. Fler arbetar systematiskt med frågorna, branschinitiativen ökar och han upplever att kunderna har fått en högre medvetenhet. Mer konkret är det tre punkter där han ser en väsentlig skillnad mot tidigare. 

 Kunder följer upp leverantörer på ett annat sätt än tidigare, företag börjar se på frågan mer seriöst och tar ett större ansvar, och slutligen så börjar även lagstiftningen komma ikapp, säger han.

Han menar att vi kommit en bra bit på väg till en hållbar leverantörskedja men att det fortfarande finns mycket kvar att göra. It-branschen, i likhet med många andra branscher, är global och det innebär stora utmaningar.
  Även om en produkt sätts samman i ett land betyder inte det att all förädling skett just där, eller att råvarorna utvunnits i närheten. Vi måste fortsätta ställa tuffa krav och ha ett systematisk arbete i grunden.

Vart ser man de största utmaningarna?

 Generellt sett ser vi en ökad risk för brott mot mänskliga rättigheter i ett tidigt skede av leverantörskedjan, till exempel när det handlar om mineralbrytning. Senare i ledet kretsar det mer kring arbetsvillkor gällande löner och övertid.

 För en vanlig dator eller smartphone kan det handla om 100-tals fabriker, det är med andra ord en stor utmaning att följa hela kedjan. Och då har vi inte ens nämnt smältverken, gruvorna, mineralhandlarna och transportörerna. Det är många involverade i processen.

Vad är nästa steg för en mer hållbar kedja?

 Det är viktigt att man som kund vågar ställa krav på sin leverantör. Tydliga kundkrav, ett fortsatt systematiskt hållbarhetsarbete av företagen understött av nationell och internationell lagstiftning kommer att bidra till en positiv utveckling.

Theo Jaekel från Swedwatch rekommenderar de frivilliga ramverken som finns och där OECD har en “due diligence guidence” för konfliktmineraler. Andreas Rydell håller med om att de är bra, men eftersom att så många länder är involverade blir det såpass komplext att han inte tror att stater kan överlämna allt ansvar till företagen.

 Det är positivt att lagstiftarna har blicken riktad åt samma håll och vi ser nu en hel del förändringar som bidrar till ett ökat hållbarhetsfokus på sikt. Några exempel är kravet om icke-finansiell redovisning för större bolag, kommande lagen om offentlig upphandling och kring mineralbrytning.

Behövs det ännu mer lagstiftning, och isåfall, vad skulle det kunna vara?

 Theo Jaekel nämnde ju rapporteringskrav vilket jag också skulle uppskatta. Det kan bidra till en ökad transparens och vi skulle lättare kunna se och följa upp eventuella missförhållanden.

22 juli 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng