Voister förklarar

Varför är 5G viktigt och vad är nyttan för mig?

5G kommer att innebära hastigheter på upp till 20 gigabit per sekund och möjliggör en framtid med smarta städer, självkörande bilar och potentiellt även en mer hållbar planet. När kommer 5G och vilken är den stora nyttan för mig? Voister förklarar allt du behöver veta.

När det talas om femte generationens mobilnät brukar man oftast benämna det 5G. Där 2G möjliggjorde SMS, 3G internet och 4G livestreaming och videosamtal så ska 5G mångdubbla kapaciteten och minimera alla fördröjningar.

Vad är status för 5G?

Det är lite olika beroende på vem man frågar och vart man befinner sig. I USA är 5G redan lanserat och Asien är också på god väg, medan det i Europa går lite trögare. Rent teknologiskt ligger Europa i framkant men beslut om licensutrymmet tar tid – vilket också har att göra med att det är många länder i Europa som måste ta beslut. Här finns det enligt vissa en oro för att Europa kan komma att hamna på efterkälken. Industrier förväntar sig att kunna använda teknologin och om det blir möjligt i andra världsdelar snabbare än här, så kan konkurrenskraften komma att minska. Därmed är 5G en viktig faktor för alla nationer.

Hur snabbt är 5G?

Exakt hur snabbt 5G blir kommer att variera, allt mellan 1 och 20 Gigabit per sekund kommer att finnas men de högsta hastigheterna är i extrema fall.

Kommer 5G att ersätta 4G?

Nej, 5G är delvis en vidareutveckling av 4G och de två kommer att användas sida vid sida med varandra ett bra tag framöver. Däremot kommer förmodligen 3G att få stryka på foten allt mer när femte generationens mobilnät blir vanligare.

Vad är de största skillnaderna mot 4G?

I 5G används högre frekvenser än i 4G och 3G. Att det har högre frekvenser möjliggör större bandbredd och högre datahastighet i näten. Dessutom har radiointerfacet blivit mer effektivt.

Dataöverföringen i mobilnäten ökar för att konsumenter ser på exempelvis Youtube-videos och Netflix-filmer i större omfattning, vilket drar mycket kapacitet. Dagens nät behöver eller kommer därför att behöva mycket mer kapacitet. Med 5G ökar prestandan och det går att göra saker som kräver mer bandbredd, exempelvis spela dataspel med bättre grafik eller i VR. Anledningen till detta är att med 5G blir fördröjningen i näten kortare.

Även edge computing, eller distribuerad beräkningskraft, blir enklare med 5G. Det gör att du kan sköta en del av databehandlingen, exempelvis grafikhanteringen, en bit upp i nätet vilket kräver en kort fördröjning. 5G har en fördröjning på mindre än tio millisekunder, ibland så lågt som en millisekund, vilket möjliggörhögpresterande dataanimationer.

Vad är nyttan för vanligt folk?

En stor faktor, och en som det pratas mycket om, är nyttan som 5G kan göra kring de självkörande fordonen. För att bilar ska kunna bli så autonoma som möjligt så krävs enorma datamängder och till exempel högupplösta kartor som uppdateras i realtid. Om det sker ett vägarbete eller dylikt så måste alla bilar få reda på det, och sådan information kommer gå snabbare att skickas ut med hjälp av 5G-tekniken.

En annan stor faktor är den tidigare nämnda kapacitetsbristen, där användare får vänta på att innehåll ska laddas klart på exempelvis Youtube. Den väntetiden kommer minimeras så fort 5G-näten kommer igång. Dataspelsindustrin förväntas haka på där onlinespelandet kommer få mycket snabbare svarstider.

Allt vanligare blir det också med smarta hem fullt med IoT-enheter. Utvecklingen där är helt beroende av ett starkt och snabbt nät.

Varför är 5G viktigt?

Här finns det inte ett enda svar utan ett antal. Ur konsumentvinkeln så är kapaciteten och kortare fördröjningar viktiga då de leder till bättre upplevelser. Här kan teknologin medföra en utveckling av nya produkter och tjänster, men det är än så länge svårt att veta vilka sorter. Att Spotify, Uber och Netflix skulle finnas på mobilen var ingen självklarhet för fem-sju år sedan, utan beror ju delvis på att 4G-nätet gjorde det möjligt. Samma sak kommer förmodligen att hända här, men det är ännu svårt att sia om vilka som blir superhits och inte.

Industriaspekten är också värd att nämna. För att möjliggöra visionen för industri 4.0, där man ökar produktionen och effektiviteten betänkligt genom att koppla upp maskiner och system, så är uppkopplingen primär.

Den ökade effektiviteten i näten kan också bidra till en ökad hållbarhet. Digitalisering är grundläggande för att uppnå alla de 17 globala målen för hållbar utveckling. För dem som saknar internet idag så kan 5G innebära både affärsmöjligheter och ett sätt att påverka samhället i positiv riktning. Det kan till exempel handla om att genom bättre nätutbyggningar kunna bredda sitt skolväsende.

Tack vare det förbättrade radiointerfacet i 5G kan effektförbrukningen i telekomnäten minska, vilket gör att man kan producera samma mängder data med signifikant lägre engerikonsumtion.

När kommer 6G?

Sedan 1G kom under början av 1980-talet så har 2G, 3G och 4G lanserats ungefär var tionde år. Så enligt de flesta uppgifter lär 6G komma om cirka tio år.

19 mars 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonVoister förklararFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng