Voister förklarar

Hur fungerar en blockkedja och vad är nyttan för verksamheten?

Blockkedjor är en av de stora trenderna och inte minst har pandemin gett blockkedjan extra fokus. Men vad är en blockkedja, hur fungerar de och vilken är nyttan? Voister förklarar.

Tänk dig en kedja av olika informationsblock där en logg av någon form av transaktion är lagrad i varje block. Förutom själva informationen finns ett digitalt fingeravtryck som verifierar blockets innehåll samt spår av föregående block. Blocken är krypterade med anonymiserade nycklar och lagras på distribuerade nätverk där de hela tiden kontrolleras av alla vilket ger total transparens. Blocken är helt innehållsoberoende vilket innebär att du kan koda in vilken information du vill i blocken.

Vad är fördelen med blockkedjor?

En av de största fördelarna med blockkedjor är att de är i princip omöjliga att falsifiera. Eftersom transaktionerna lagras på servrar där alla kan granska dem är det omöjligt att ändra på informationen i efterhand. Korruption och annat fusk blir alltså mycket svårare. Tekniken kan även innebära effektivare arbetsflöden med färre mellanhänder. Det blir också enklare att följa en transaktion eftersom hela historiken går att utläsa på ett och samma ställe.

Vad kan blockkedjor användas till?

Mycket. De kan till exempel användas för att spåra diamanter från upphovsställe genom hela leverantörskedjan till slutkunden. Det kan också användas till exempelvis en individs sjukjournal. Genom att tilldela patienten själv nycklarna kan han eller hon själv bestämma hur information ska delas inom vården.

Blockkedjetekniken har även använts på olika sätt under covid-19-pandemin. Bland annat har brittiska sjukhus använt tekniken till att övervaka kylar som lagrar covid-19-vaccin, och därmed sett till att vacciner inte bryter sina kylkedjor. I Estland används även blockkedjan som ett medel i att säkerställa att vaccinationspassen är äkta. I USA används The Excelsior Pass, en app baserad på blockkedjeteknik, som vaccinpass för att snabba på öppnandet av samhället.

Tekniken används även i Norges fiskeindustri för att få spårbarhet i alla led. Där kan fiskodlare autentisera den levererade fisken, dokumentera en väl fungerande odling och registrera att fiskarna mår bra när de anländer. Och Coop erbjuder möjligheten att kunna spåra vägen från havet till burken för tonfisk med hjälp av tekniken. 

Blockchain är fortsatt mest känt som tekniken och mjukvaran bakom kryptovalutan bitcoin. 

Finns det nackdelar?

Nja, egentligen handlar det mer om att blockchain är förhållandevis nytt jämfört med andra tekniker. När tekniken börjar användas lite överallt i samhället kanske det kan dyka upp brister som ännu är okända. 

Hur ser framtiden ut för blockchain?

Gartner förutspår att tekniken kommer generera ett affärsvärde på 176 miljarder dollar år 2025, och 3,1 biljoner dollar 2030. På sikt tror vissa experter att blockkedjor kan innebära en revolution för hur samhällsekonomin fungerar. Den stora vinsten ligger inte i tekniken i sig utan hur det ökade förtroendet påverkar våra affärsmodeller.

24 september 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson, Miguel GuerreroVoister förklararFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng