Om Voister CIO Analytics

Voister CIO Analytics är en årlig undersökning som genomförts i Sverige sedan 2018 och för första gången 2024 på nordisk och baltisk nivå (i rapporten summerat som Nordeuropa).

Svaranden är it-beslutsfattare och totalt har 1 001 svar samlats in med en fördelning på 60 procent inom privat sektor och 40 procent inom publik sektor. För Sverige är fördelningen mellan svaranden 43 procent privat sektor och 57 procent offentlig sektor.

Vill du veta mer?

Du som är it-beslutsfattare och medlem i ett CIO2-nätverk kan logga in under Medlem i toppmenyn. I inloggat läge finns en Power BI-rapport med alla anonyma svar samlade. Du kan själv ställa in olika skärningar och ta del av olika teman och frågor från undersökningen.

Inte medlem?

Kontakta info@cio2.se!

Nätverken finns på 25 orter i Sverige, och nätverksträffar hålls ungefär fyra gånger per år. 

Stäng