Lathund till dashboards

Rapporten bygger på svar från över 1000 it-beslutsfattare i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland och Litauen.  

I rapporten kan vi bara visa en liten mängd av den data som vi samlar in och vi ser ett stort värde i att få dela all data utåt med våra svarande och det är det som vi möjliggör i dessa dashboards.  

I dashboarden som heter Årets rapport hittar du svar på frågorna som ställs i undersökningen och som presenteras i rapporten fördelade i de olika kapitlen.  

Funktionalitet för analys 

Våra dashboards innehåller inte bara svaren på frågorna som ställs, utan erbjuder också möjligheten att filtrera och kors-analysera frågor.  

Huvudfilter 

Till höger på sidan hittar du filter. Med dessa väljer du vilka svar du vill se. Är det offentlig sektor? Är det svenska svar? Kanske till och med så att vi vill se svaren från en liten kommun i Sverige. Tänk dock på att ju fler filter du lägger på, desto mindre blir den grupp som svarat och det du ser blir då inte lika representativt. Huvudfiltret kommer följa med när du byter sida.  

Eftersom vi i vår rapport särskiljer privata och publika svar har vi även gjort så att huvudfiltret för privat eller offentlig sektor är färgkodad. Om du väljer offentlig så kommer alla (med några undantag) grafer bli orangea medan om du väljer privat kommer du se graferna i blått.  

Screenshot 2024 05 20 At 21.05.36

Huvudfilter

Korsfiltrering 

Anledningen till av vi väljer att ha många grafer på samma sida även om det kan kännas trångt är för att erbjuda möjligheten till att korsfiltrera frågorna. Genom att markera en eller flera staplar i en graf kan du se vad de som angett det valda alternativet, också svarat på andra frågor. I exemplet nedan så kan vi se att av de 40% som svarat att de tillgodoser verksamhetens behov på ett proaktivt sätt, har 60% också svarat att den övriga verksamheten ser på it-avdelningen som en kritisk part för effektivisering och digitalisering. De ljusa staplarna bakom anger resultatet från samtliga svarande med den valda filtreringen. Längst till höger hittar du även ett cirkeldiagram som visar hur de 40% är fördelade mellan privat och offentlig sektor. 

Screenshot 2024 05 20 At 21.34.32

Korsfiltrering

Huvudfilter vs korsfilter 

Filtren som väljs till höger (förutom cirkeldiagrammet) avgör den datamängd som visas i samtliga grafer, ett filter sorterar alltså bort en mängd svar. Korsfiltreringen görs ovanpå huvudfiltret för att visa svar i förhållande till varandra. De ljusa staplarna i bakgrunden kommer alltså påverkas av huvudfiltret du sätter och de markerade visar en korsfiltrering. 

Funktioner för bästa läsupplevelse - Öppna dashboarden!

Det är mycket information som presenteras så det bästa är att öppna dashboarden i en egen flik genom att klicka på ikonen nere till vänster.  

Screenshot 2024 05 20 At 21.03.53

Öppna i egen flik

Bläddra bland sidorna 

I underkant, på mitten av sidan, kan du bläddra mellan de olika sidorna i rapporten. 

Screenshot 2024 05 20 At 21.06.56

Bläddra mellan sidor

Se hela svarsalternativet 

Genom att bara hålla muspekaren över ett alternativ så ser du hela svarsalternativet. 

Screenshot 2024 05 20 At 21.08.12

Se hela svarsalternativet

 

Grafer i helbild 

Vill du se en av graferna tydligare så väljer du ”Fokusläge” som du hittar i övre högra hörnet när du hovrar över en av graferna.

Screenshot 2024 05 20 At 21.09.15

Se en graf i fokusläge

Screenshot 2024 05 20 At 21.41.32

Fokusläge

Stäng