Svenska it-chefer tyngs av säkerhetsarbetet och drömmer om verksamhetsutveckling

Karta Över Sverige Norge Danmark Finland

Foto: Adobe stock

Med krig i Europa och ett färskt medlemskap i Nato är säkerhetsarbetet den mest prioriterade frågan för svenska CIO:er 2024. Frågan är komplex och kvarstår som den största utmaningen nästa år, även om drömmen är att få fokusera mer på verksamhetsutveckling och att jobba datadrivet. Det visar undersökningen Voister CIO Analytics som lanserades i maj.

Mer än var femte it-chef lyfter säkerhet som fjolårets största utmaning och en av fyra pekar på resurser, där säkerhetskompetens är mest eftertraktad, som den största utmaningen föregående år. 37 procent anser att dessa frågor blir de största utmaningarna att tackla även mellan 2024 och 2025. Men när de svarande får tycka till om vad de skulle vilja fokusera på ser det annorlunda ut. Då vill drygt 23 procent helst ägna sin tid åt verksamhetsutveckling, och 14 procent fokusera på att få till en mer datadriven verksamhet. De privata verksamheterna svarar i något högre grad verksamhetsutveckling medan publik sektor i fler fall tenderar att välja datadrivet arbete som sitt önskade fokus. 

Svenska it-chefer tror på fler digitaliseringsprojekt i framtiden

De kommande tre åren tror drygt 8 av 10 it-beslutsfattare att deras organisationer kommer att ha ett utökat fokus på digital utveckling, och att driva och genomföra digitaliseringsprojekt. Det kan jämföras med drygt 3 av 10 som tror att organisationen kommer att syssla mer med drift och förvaltning. Privat sektor ser i något högre grad en framtid med mindre drift och förvaltning av grundläggande it, än offentlig sektor gör.

Detta går igen i hur de svarande resonerat kring prioriteringar de kommande tre åren. Bland de som ser digitalisering som en av de främsta prioriteringarna tror man i högre grad att framtiden består av att driva och genomföra digitaliseringsprojekt. Tittar man bland de som lyfter it- och informationssäkerhet som de främsta prioriteringarna de närmsta tre åren tenderar man i högre grad att tro på en framtid som innehåller mer drift och förvaltning.

Bland prioriteringarna finns andra skillnader mellan privat och offentlig sektor; effektivisering, affärsutveckling och effekthemtagning av gjorda investeringar är lite mer förekommande inom privata bolag medan kompetensförsörjning är en mer brinnande punkt inom det offentliga.

Mer fokus på effektivisering i Sveriges grannländer

Mellan Sverige och övriga Nordeuropa skiljer sig prioriteringarna också. Svenska it-beslutsfattare lyfter säkerhet över lag, och digitalisering som sina prioriteringar i högre grad än grannländerna. För de andra länderna är informationssäkerhet specifikt, och effektivisering mer vanligt förekommande prioriteringar. Framför allt anser sig offentlig sektor i andra nordeuropeiska länder prioritera effektivisering de kommande tre åren i högre grad än svensk offentlig sektor.

Läs hela rapporten här.

28 juni 2024Uppdaterad 28 juni 2024Reporter Therese BengtnerVoister CIO Analytics

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng