AI och arbetsmarknaden – rön från tre nya undersökningar

Robot Vid Dator Som Kvinna Bakom Tittar På Undrande; Ai, Undersökningar, Arbetsmarknad, Kompetens2

Endast fyra av tio yrkesverksamma svenskar upplever att de erbjuds tillräcklig kompetensutveckling inom AI för att möta framtiden. Samtidigt har sajten CV-kungen sammanställt en lista över de jobb hos Arbetsförmedlingen som enligt World Economic Forum med stor sannolikhet kommer att skötas av AI framöver.

– Det här är en klyfta som indikerar att svenskarna har låg insikt om vilken påverkan AI kommer att ha på jobben. Det är oroväckande. Både arbetsgivare och medarbetare måste inse att AI har potential att förändra hela arbetsmarknaden. Vi behöver se till att fler får den kompetensutveckling som krävs för att kunna möta framtidens arbetsmarknad, säger Ann-Therése Enarsson, vd för tankesmedjan Futurion, i ett pressmeddelande.

Sju procent använt AI på jobbet

I Futurions årliga undersökning om hur 18 till 64-åringar uppfattar sin ställning på arbetsmarknaden, framgår att enbart sex procent oroar sig för att förlora sitt jobb på grund av AI. Däremot anser sex av tio att de inte lär sig tillräckligt om tekniken för att stå rustade inför framtiden.

Runt två av tio tror enligt undersökningen att deras arbete kommer att kunna utföras av AI i framtiden. Vidare tycker en majoritet av de tillfrågade att man har stor, digital kompetens, även om bara sju procent har använt AI på jobbet.

– Det är positivt att så många känner sig trygga i en digital värld, men att så få har nyttjat AI i jobbet säger något annat. Det finns en risk att vi överskattar vår digitala kompetens. Utvecklingen går snabbt nu och arbetsgivare behöver se till att medarbetarna hänger med så att vi inte får en AI-klyfta, säger Ann-Therése Enarsson.

Dessa jobb kan AI snart göra

Samtidigt som Futurion presenterar sina siffror har sajten CV-kungen sammanställt spaningar från Future of Jobs 2023 från World Economic Forum (WEF) och mappat dessa mot närmare 70 000 jobbannonser på Arbetsförmedlingens Platsbanken.

Enligt WEF ligger bland annat lagerarbetare och -administratörer (781 jobbannonser på Platsbanken enligt CV-kungen), administrativa sekreterare (458 annonser) och ekonomi- och löneadministratörer (356 annonser) i riskzonen för att försvinna, och det är ”stor sannolikhet att de ersätts [av AI]”.

Angående Ann-Therése Enarssons farhåga om att vi riskerar att överskatta vår digitala kompetens, verkar den stämma ganska bra överens med verkligheten.

Dessa digitala kompetenser är det dessutom enligt WEF:s bedömning osannolikt att AI tar över. Det handlar om exempelvis specialister inom automatisering (drygt 20 000 jobbannonser), och jobb inom affärsutveckling, teknik och digitalisering (cirka 11 000 jobbannonser).

Män använder AI mer

Om yrkesverksamma svenskar använder AI i mindre utsträckning än man uppger att man skulle vilja, är gapet dessutom större när man tittar på skillnaden mellan män och kvinnor. Det visar en ny undersökning av Strato.

Närmare var femte man (19 procent) använder AI i någon utsträckning, jämfört med drygt var tionde (11 procent) av kvinnorna i undersökningen. 70 procent av de svarande kvinnorna har heller aldrig provat AI.

– AI kan vara en mycket kraftfull katalysator för kreativitet och tillväxt. Alla behöver få verktyg och resurser för att lära sig mer om AI och hur tekniken kan användas på ett praktiskt sätt så att de inte halkar efter i utvecklingen. Annars kan det få negativa konsekvenser för företagande och innovation i landet, säger Claudia Frese, vd på Strato, till Industritorget.

Svenskarna har låg insikt om vilken påverkan AI kommer att ha på jobben. Det är oroväckande.

Ann-Therése Enarsson, Futurion

Klarna är på AI-bollen

Ett bolag som varit snabbt på att hitta sätt att använda AI – och specifikt generativ AI – är Klarna. I ett pressmeddelande skriver man att 87 procent av medarbetarna på bolaget nu använder generativ AI i sitt dagliga arbete, och den interna AI-assistenten Kiki svarar på cirka 2 000 förfrågningar per dag.

– Vi uppmuntrar alla att testa, testa, testa och utforska. När Klarna fortsätter att hitta nya sätt att tillämpa OpenAI:s teknik finns det potential att ta verksamheten till nya höjder. Vi strävar efter att ytterligare stärka våra medarbetare och samtidigt förbättra både våra teams prestationer och kundupplevelsen med Klarna, säger Sebastian Siemiatkowski, vd och medgrundare på Klarna, i pressmeddelandet.

14 maj 2024Uppdaterad 15 maj 2024Reporter Tim LeffleraiFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng