Arvikas nya sensorer minskar olyckorna och ökar tryggheten

Äldre Man Och Arvika Station

Foto: Adobe stock, Mostphotos

Arvika har infört ett nytt sensorsystem på kommunens samtliga äldreboenden. Med hjälp av sensorerna minskar fallolyckorna, samtidigt som personalens och de boendes trygghet ökar. 

– Genom att använda tekniken har vi minskat antal fallolyckor med över 40 procent. Vi minskar även lidandet när olyckor väl sker. Det är de två överlägset viktigaste parametrarna. Därutöver kan vi även sänka våra vårdkostnader tack vare exempelvis färre lårbensbrott, säger Kristin Norrgård, projektledare i Arvika kommun. 

Användningen av sensorsystemet började som ett pilotprojekt i Arvika kommun. Tekniken användes först på ett enskilt äldreboende med lyckat resultat och man bestämde sig för att skala upp. Nu har Arvika implementerat sensorsystemet på alla kommunens äldreboenden, några LSS-boenden och ett psykiatriboende. Sammanlagt handlar det om uppemot 280 boendeplatser.

Larmet ställs in individuell efter behov

Tekniken det rör sig om är en kombinerad enhet av IR-sensorteknik samt en gråskala-sensor med bakomliggande intelligent mjukvara. Mjukvaran tolkar olika situationer där sensorn är riktad mot exempelvis en säng eller ett badrum, känner av olika scenarion och larmar personalen. 

– Larmet kan gå om en person exempelvis befinner sig för länge i badrummet, eller är på väg att lämna sängen då det kan finnas en fallrisk. Alla boende har olika typer av larm och de ställs in efter varje enskild persons behov, säger Anders Åmberg, it-strateg i Arvika kommun. 

Personalen får upp larmen i sina jobbtelefoner och har tillgång till en särskild larmtavla där de kan göra en digital tillsyn över vad som hänt i rummet. Därefter beslutar de om de behöver ta sig dit omgående eller om det kan vänta. 

Nu kan de boende sova ostörda på natten, istället för att nattpersonal går in och råkar väcka dem.

– Utöver att vi minskar fallrisken ökar vi också integriteten för de boende, eftersom personalen inte behöver utföra lika många fysiska tillsyner. Nu kan de boende sova ostörda på natten, istället för att nattpersonal går in och råkar väcka dem, säger Kristin Norrgård, och fortsätter:

– För exempelvis en person med demenssjukdom kan det vara extra stressande att väckas mitt i natten av personal som hen inte känner igen, fastän medarbetaren ifråga kanske har jobbat där i tio år.

Möjligt för boende och personal att kommunicera

Det kommer dock aldrig gå att undvika fallolyckor fullt ut, enligt Kristin Norrgård. Men även vid fallen som kommer att ske ska det nya arbetssättet och tekniken kunna minska lidandet. 

– Vid alla fall kan personalen vara snabbt på plats. En boende blir inte liggande på golvet under lång tid, säger Kristin Norrgård. 

– Tekniken gör det även möjligt för boende och personal att kommunicera med varandra. När Agda larmar kan personalen svara Agda att man snart är på plats. Personalen kan även påkalla hjälp från sina kollegor, säger Anders Åmberg.

16 april 2024Uppdaterad 17 april 2024Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng