94 procent av blåljuspersonal uppger att tekniska problem fördröjer arbetet

Svensk Polis Med Mobil I Handen

Foto: Mostphotos

Hela 94 procent av förstainsatsaktörerna i svensk blåljuspersonal anser att det finns problem med deras mobila enheter och att dessa leder till allvarliga fördröjningar. Det visar en ny undersökning från Soti.

Soti har i en ny undersökning intervjuat 100 svenska förstainsatsaktörer inom polis, ambulans, brandkår och räddningstjänst. Resultaten visar brister i blåljuspersonalens mobila enheter och applikationer. 

94 procent upplever problem med de mobila enheterna, och över hälften (55 procent) uppger att en insats har försenats eller försämrats på grund av dessa problem. 

I undersökningen svarar 34 procent att de varit tvungna att invänta ett tillstånd eller godkännande på grund av tekniskt strul. Närmare en fjärdedel, 23 procent, har fått vänta på att kunna påbörja arbetet med att hantera eller svara på en händelse eller nödsituation. Lika många har upplevt fördröjningar när man behövt åtkomst till platsdata för en händelse eller nödsituation. 

– Det är mycket oroande att svensk blåljuspersonal upplever så omfattande problem med den mobiltekniska utrustningen. Välfungerande kommunikation under situationer då läget snabbt kan förändras är en absolut nödvändighet. Det är under all kritik att blåljuspersonal inte kan lita på sina tekniska arbetsverktyg. Det bidrar till ökad stress i ett redan extremt stressutsatt yrkesgrupp, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på Soti. 

48 procent använder privat mobil

Därtill svarar 51 procent att det i genomsnitt tar mellan 10 och 30 minuter att lösa ett enhetsproblem. 22 procent uppger att det i snitt tar över 30 minuter. 

Dessa faktorer kan också vara en bidragande orsak till att 48 procent av blåljuspersonalen nyttjar sina privata mobiler i tjänsten. 

De vanligaste teknikproblemen för blåljuspersonal, enligt undersökningen:

Enheterna har dålig batterihälsa: 31 procent

Enheterna är inte laddade när man går på sitt skift: 30 procent

Det tar för lång tid att göra uppladdningar: 27 procent

Problem med uppkoppling (wifi eller mobilnät): 25 procent

Problem med programuppdateringar: 22 procent

Enheten kraschar, fryser eller stängs av: 20 procent

29 april 2024Uppdaterad 29 april 2024Reporter Fredrik Adolfssonblåljus

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng