Automation och datadrivet när Skellefteå kommun skalar upp

Nygan I Skellefteå; Thomas Granlund; It, Iot, Automation, It Arenan

Skellefteå kommun ska växa med 30 procent de närmsta åren. För kommunens avdelning för it och verksamhetsutveckling, med chef för Verksamhetsnära it Thomas Granlund i spetsen, innebär det att automatisera allt som går att automatisera och att frigöra tid och förenkla för medarbetarna. Dessutom vill kommunen bli helt datadriven.

– Vi har ju en omställning att göra här uppe i norr, till att bli många fler, som påverkar alla och allt vi gör. I det, där vi kommer in från it-sidan, handlar mycket om hur vi kan tänka smartare runt kompetensförsörjning. Vi måste hitta sätt att frigöra och förenkla för våra medarbetare så att de kan ägna sin tid åt värdeskapande arbetsuppgifter, i stället för att behöva strula med teknik eller processer som inte är automatiserade, säger Thomas Granlund, chef för Verksamhetsnära it, Skellefteå kommun.

Det sistnämnda, att automatisera, är ett av de stora fokusområdena för Skellefteå just nu.

– Allt som går att automatiseras ska bli automatiserat. Det kan vara alltifrån att bygga små lösningar som överbryggar gapet mellan legacy-teknik och nya system, till att utveckla IoT-lösningar som gör att vi exempelvis inte behöver kolla en temperatur manuellt. Men vi tittar också på AI-lösningar i form av digitala assistenter; tänk om varje medarbetare skulle kunna få en digital assistent som utför tråkiga arbetsuppgifter eller som de kan fråga om saker så att de slipper lägga tid på att leta fram svaret?

IoT-lösningar, och sensorer, med syfte att bli helt datadrivna är ett område där Skellefteå kommun kommit långt. Magin med tekniken, tycker Thomas Granlund, ligger i att själv kunna bygga de rapporter man behöver.

– Vi har satsat mycket på att bygga en egen dataplattform och skapa förutsättningar för att samla in data som vi sen kan använda oss av för att bli en datadriven kommun. Vi är övertygade om att det kommer skapa tid åt oss.

Kan du ge något exempel?

– Rapporterna behöver konsolidera data från flera källor, såsom data från verksamhetssystem ihop med sensordata. Meningen är att det ska gå att slå ihop data så att du inte behöver vara på flera ställen, och att det ska ske enkelt så att du själv kan bygga rapporter utifrån dina behov.

Resan mot att bli datadrivna påbörjade Thomas Granlund och Skellefteå kommun för över ett år sedan. Den största utmaningen har legat i att vara tidigt ute, medan framgången kommit av att samarbeta både inom kommunkoncernen och med externa aktörer.

Vilken är den största lärdomen?

– Att ensam inte är stark. Att man måste vara ödmjuk för att saker tar tid, och hålla i och hålla ut. Det är en sådan där klassisk grej, men det gäller att hålla gnistan uppe.

Om du blickar framåt, när är ni helt datadrivna i kommunen?

– Det är jättesvårt att svara på, men det jag vet är att vi måste börja med grunderna såsom att tillsammans med verksamheterna bygga förutsättningar för informationsägande och att kunna dela information.

Ska växa trots tuffa tider

Den största utmaningen framåt stavas växtvärk. Eller närmare bestämt, den kompetensbrist som kommer med att växa snabbt. För Skellefteå kommun skalar upp, trots det ekonomiska läget.

Vi måste hitta sätt att frigöra och förenkla för våra medarbetare så att de kan ägna sin tid åt värdeskapande arbetsuppgifter.

– Vi i Skellefteå är i en situation där vi måste satsa, i hela samhället. Vi måste bygga bostäder ändå; där får bland annat vårt kommunala bostadsbolag kliva fram. Vi har en stark gemensam tro i hela kommunen att digitalisering kommer att vara en del av lösningen. Vi kommer att behöva människor men de kommer inte att vara tillräckligt många, så vi måste hitta lösningar som frigör tid och förenklar, säger Thomas Granlund.

Distansarbetare då? Det pratades mycket efter pandemin om att kommuner skulle kunna rekrytera kompetenser på andra orter med hjälp av digitala verktyg?

– Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare och beskriva alla fördelar med att vara och verka här uppe. Vi vill inte bli en fly in, fly out-plats. Då bidrar man inte till samhället, och man blir inte en del av samhället. Det blir inte bra.

Fler människor borde ju upptäcka Skellefteå, i och med den nya gröna industrin?

– Det tror jag. Fler upptäcker nog att här finns friskt vatten, ren luft och det är aldrig längre än fem minuter till nästa aktivitet. Det är det vi måste få fler att inse.

25 januari 2024Uppdaterad 29 januari 2024Reporter Therese BengtnerdigitFoto Mostphotos, Skellefteå kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng