AI avslöjar: Tre av fyra fiskefartyg är spökskepp

Fartyg Ute På Havet

Foto: Adobe stock

75 procent av de globala fiskefartygen är så kallade spökfartyg som inte går att spåra. Detta har forskare vid Global Fishing Watch kommit fram till med hjälp av AI och satellitbilder. 

AI och satellitbilder kan nu avslöja att illegalt ful-fiske från ospårbara industrifiskefartyg utgör ett hot mot världens fiskbestånd och den globala fiskenäringen. Hela 75 procent av fiskefartygen är nämligen spökskepp, enligt forskare på Global Fishing Watch.

Detta innebär att de varken har radar eller AIS (Automatiskt Identifikationssystem) påslagna. I och med att fartygen då inte kan spåras blir det nästintill omöjligt för miljöorganisationer och världens fiskenäring av skydda fiskbestånden.

– Haven är fortfarande rena vilda västern, säger David Kroodsma, chef för forskning och innovation på GFW, till Financial Times.

En hög andel av de ospårbara fartygen återfinns runt Afrika och i södra Asien. Enligt AIS-data ligger Europa och Asien på ungefär likvärdigt antal fisketimmar. Om spökfartygen räknas in blir siffrorna annorlunda. Då står Asien för 70 procent av det globala fisket, medan Europa står för 12 procent, enligt Financial Times. 

8 januari 2024Uppdaterad 8 januari 2024Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng