Ny lag ska göra myndigheter bättre på datadelning

Erik Slottner Datadelning

Foto: Atea, Mostphotos

Svenska myndigheter saknar tekniska förutsättningar för att kunna dela data på ett effektivt sätt, visar en ny utredning. Via en ny lag ska det nu bli ändring på området.

– Data måste kunna delas effektivt. Det måste kunna ske inte bara från människa till människa utan från maskin till maskin, säger utredaren Erik Janzon.

Enligt Erik Janzon är brottsbekämpningen, klimatfrågan och sjukvården tre områden som skulle kunna dra nytta av en effektivare datadelning.

Utredningen föreslår att det införs en ny lag om den offentliga förvaltningens förmåga att utbyta information. Lagen ska ställa krav på att nationella interoperabilitetslösningar ska användas vid datadelning inom offentlig förvaltning.

– Samhällets och teknikens utveckling ställer allt högre krav på att offentliga aktörer ska kunna utbyta information och dela data på ett snabbt, effektivt och rättssäkert sätt. Både för att skydda, stötta och förenkla processer och beslut. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag. Nu ska förslagen analyseras som bereds vidare i Regeringskansliet innan regeringen tar ställning till förslagen, säger digitaliseringsminister Erik Slottner.

Digg får uppdrag

I utredningen föreslår man att myndigheten Digg får uppdraget att ta fram föreskrifter på området. Föreskrifter som ska etablera hur data ska delas mellan bland annat myndigheter, regioner och kommuner.

Digg föreslås även få ansvaret för att fram nationella interopabilitetslösningar, analysera nyttor och kostnader samt stödja offentlig förvaltning i arbetet.

19 december 2023Uppdaterad 19 december 2023Reporter Fredrik Adolfssondata

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng