Gartner: Publika molntjänster växer med 20 procent 2024

Molnleverantörer På Rad

Foto: Adobe stock

De globala investeringarna i publika molntjänster spås växa med 20 procent under 2024, och då uppgå till 678 miljarder dollar. Detta enligt en ny rapport från Gartner. 

Analysfirman Gartner har publicerat en ny rapport om den globala molnmarknaden för 2024.

Bolaget spår en tillväxt på marknaden med 20 procent, upp till 678 miljarder dollar. För helåret 2023 kommer siffran att landa på cirka 536 miljarder dollar. Att marknaden kommer att växa med 20 procent 2024 beror till viss del på utvecklingen inom generativ AI. 

– Molnet har blivit helt oumbärligt. Organisationer som implementerar generativa AI-tjänster kommer att söka sig till det publika molnet, på grund av infrastrukturen som krävs. För att effektivt implementera generativ AI kommer dessa organisationer kräva att molnleverantörer hanterar icke-tekniska delar såsom kostnad, ekonomi, integritet och hållbarhet. Hyperscalers som stödjer dessa behov får en helt ny intäktsmöjlighet när allt fler verksamheter satsar på generativ AI, säger Sid Nag, chefsanalytiker på Gartner. 

IaaS, PaaS och SaaS

Alla segment på molnmarknaden kommer att se en tillväxt under 2024. Infrastruktur som tjänst (IaaS) lär växa kraftigast (26 procent) upp till ett värde av 182 miljarder dollar. Detta följt av plattform som tjänst (PaaS) (21 procent) som 2024 kommer värderas till 176 miljarder dollar. 

Det största segmentet mjukvara som tjänst (SaaS) kommer att växa med cirka 18 procent under 2024, upp till ett värde av nästan 244 miljarder dollar.

14 december 2023Uppdaterad 14 december 2023Reporter Fredrik Adolfssonmoln

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng