Ny datacertifiering ska öka tillit mellan konsument och företag

Rise Sjyst Data

Foto: Rise, Adobe stock

Forskare på Rise har tagit fram en certifiering för hantering av persondata vars mål är att öka tryggheten. Sjyst data! heter certifieringen som företag nu kan börja testa. 

I takt med att utbudet av digitala tjänster i samhället blir allt fler ökar även behovet av dataskydd.

Raul Carlsson och Tatiana Nevzorova, båda forskare på Certifieringsutveckling hos Rise, har nu utvecklat en certifieringsmetodik för god integritet inom datahantering och dataskydd. En certifiering som nu är redo att testas av företag. 

– Vi kommer nu att testa kravlistan för certifiering i samarbete med näringsliv och andra som är ansvariga för persondata, säger Raul Carlsson. 

Transparens, tillit och trygghet

Certifieringen har som mål att bidra till ökad transparens, trygghet, tillit och attraktionskraft mellan företag och användare. 

Sjyst data! är baserad på den nya standarden ISO 31700 som dels ställer krav på produkten eller tjänsten, och dels på att företaget som tillhandahåller produkten tar ansvar för persondata. 

Därmed ska Sjyst data! bli en kvalitetsstämpel för digitala tjänster, produkter och aktörer som vill visa på god integritet. 

– Vår förhoppning är att certifieringen ska bidra till både affärs- och samhällsnytta på ett konkret sätt, säger Tatiana Nevzorova. 

20 oktober 2023Uppdaterad 20 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondata

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng