Samverkan och säkerhetssatsning ger Nybro en skjuts

Torbjörn Nilsson, it-chef, Nybro kommun. Foto: Fredrik Kron/Voister

Digitalisering, samverkan och informationssäkerhet. Det är de tre viktigaste områdena för Nybros it-utveckling. Hittills har det bland annat resulterat i en gedigen genomlysning av kommunens säkerhetsnivå, och tillsammans med andra kommuner, regionala digitaliseringsråd och CIO-nätverk arbetar man för att accelerera samverkan och utveckling. 

– Vi arbetar mycket med samverkan. Det är en stor utmaning att komma ut i verksamheterna och vi påbörjar en digitaliseringsresa tillsammans med dem just nu. Informationssäkerhet är ett annat viktigt ämne som alltid är på tapeten och som vi arbetar med, säger Torbjörn Nilsson, it-chef, Nybro kommun.

Hur går arbetet i samverkansdelen?

– Vi har precis startat upp ett projekt om att vi ska börja samverka mer med förvaltningarna i verksamheterna och bli mer som ett lag, så att inte vi på it jobbar på vårt håll och förvaltningarna på sitt. Vi ska prata samma språk och förtydliga vår kommunikation.

Är förhoppningen då att förvaltningarna ska bli mer vana med att komma till er om de vill något eller har idéer?

– Ja, det ska bli mer naturligt att samverka när det gäller it, digitalisering och informationssäkerhet.

Ni har något ni kallar för digitaliseringspotten, eller hur?

– Ja, vi har avsatt pengar så att förvaltningarna kan ansöka om medel för att digitalisera. Då får de själva komma på vad de vill göra och vad man tror skulle fungera.

Har du några exempel?

– Vi har exempelvis automatiserat AD-kontohanteringen och satt ut digitala lås på äldreboende.

Och angående samverkan, kan ni samverka med andra parter utanför kommunen?

– Vi ingår bland annat i CIO-nätverk och där samverkar vi både med andra offentliga aktörer och med näringslivet. Vi är också med i så kallande it- och digitaliseringsråd i Region Kalmar län. När det kommer till informationssäkerhet tar vi hjälp med omvärldsbevakning via Isam och digitaliseringsenheten arbetar mycket mot SKR i sin omvärldsbevakning. Så det finns ganska mycket att samverka runt, och vi små kommuner som ligger nära varandra tar gärna upp kontakten med varandra.

Hur ser säkerhetsarbetet ut i Nybro kommun?

– Under hösten förra året gjorde vi en genomlysning av vår it-verksamheten och säkerhet. Och nu har vi ett ganska bra underlag på de 18 kapitel och cirka 160 frågeställningar som ingår. Det är ett underlag som vi sedan kan arbeta över tid med för att säkra upp våra it-system och vårt skalskydd, och också för att öka medvetenheten hos användarna.

Var är ni om 12-18 månader?

– Då är vi igång med förändringsledning och har digitaliseringsledare som kan hjälpa oss att öka mognaden. Våra ledare ska utbildas under hösten och lära sig ramverken för att förändra och utveckla med hjälp av digitalisering.

5 september 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng