Därför satsar Staffanstorp stort på SDK

Säker digital kommunikation (SDK) är en heltäckande lösning för att kommuner, regioner, myndigheter och medborgare ska kunna kommunicera på ett säkert sätt, och som samtidigt bidrar till att transport och faxande av känsliga dokument minskar. Staffanstorp har enligt kommunens digitaliseringsstrateg Ahmad Okal varit tidiga på bollen, och börjar nu skörda frukterna av lösningen. 

Jag är väldigt stolt över hur kommunen har tagit sig an digitaliseringsarbetet. Vi började för två år sedan med att sätta en digitaliseringsstrategi med tillhörande handlingsplaner. Denna har hjälpt oss att identifiera tre väsentliga fundament som vi behöver: teknik, mognad och leverans. Vi behöver teknik som kan bidra till en mognad i organisationen, så att organisationen i sin tur kan leverera till slutkunden, det vill säga våra medborgare. På så sätt får de ta del av den nytta vi skapar, säger Ahmad Okal, digitaliseringsstrateg, Staffanstorps kommun.

Detta arbete har utmynnat i en stark, digital tjänsteportfölj bestående av plattformar, tjänster och funktioner. Vi har bland annat en e-tjänsteplattform, automationslösningar och processtyrning. Det senaste tillskottet är säker digital kommunikation (SDK) som är ett nationellt projekt som drivs av Digg och Inera.

Vad är SDK och varför är det viktigt?

Det är ett projekt som startades för att skrota faxen, så att säga. Det finns mycket tjänsteinformation som skickas mellan olika myndigheter, och den här känsliga informationen vill man inte skicka på ett sätt som inte är säkert för mottagaren. Ofta har det då inneburit att man har faxat eller postat information. Men tillsammans med SDK-satsningen bygger vi upp ett sorts nodsystem för att kunna kommunicera på ett säkert sätt. Det innebär att vi får betydligt kortare ledtider; vi når våra myndigheter och våra medborgare får bättre stöd på många olika fronter.

Hur kommer det sig att Staffanstorp har gått i bräschen för detta?

Vi såg den stora nyttan, även om den var ganska begränsad inledningsvis eftersom ganska få kommuner var anslutna. Trots detta kände vi att detta var något väldigt bra och något som behövdes. Därför krokade vi arm tillsammans med Region Skåne, Arbetsförmedlingen, och andra skånska kommuner, och nu håller vi på att få plattformen på plats.

Vad är det största vinsterna nu när fler ansluter?

Säker kommunikation. Det är mindre sårbart, och vi når snabbare ut till våra medborgare och myndigheter. Vi har tidigare haft tillfällen där man har fått sätta sig i bilen och köra med dokument till vårdcentraler och liknande, och dessa tillfällen hoppas vi kunna minimera.

På tal om samverkan vittnar många it-beslutsfattare i senaste CIO Analytics om att it tar allt större kliv för att stötta och samverka med övriga verksamheter. Upplever du att ni också gör det i Staffanstorp?

Ja, det tycker jag absolut. Vi har gått ifrån att vara en mer supportinriktande funktion, till att titta på helheten och arbeta mer strategiskt för att försöka knyta ihop kommunen. Vi arbetar för att vi ska ha öppna API:er och vi är ute på verksamheterna och försöker hjälpa dem. Nu när den här digitala infrastrukturen är på plats, kommer vi gå över till förändringsledning och börja arbeta med processkartläggningar för att hitta nyttorealiseringar tillsammans med verksamheterna.

Avslutningsvis, var hoppas du att Staffanstorp är om ett till två år?

Sverigeledande inom den kommunala sektorn på digitalisering.

Ni siktar högt?

– Hehe, det måste man göra. Det är väldigt viktigt.

19 juni 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng