Ny YH-utbildning för drönare i Örnsköldsvik

Drönare I Luften; Ting1 I Övik; Drönare, Drönarutbildning

Ting1 (t.h.) är ett bostadshus i Örnsköldsvik som ritats av Gert Wingårdh.

Under hösten startar ännu en yrkeshögskoleutbildning för fjärrpiloter och operatörer av drönare i Örnsköldsvik. Syftet är att tillgodose det ökade behovet av dessa yrken i takt med att drönare får allt fler användningsområden.

– Det är mycket glädjande att utbildningen förläggs till Örnsköldsvik. Vi ser fram emot att utveckla den kompetens vi byggt upp inom området samtidigt som vi kan erbjuda de blivande drönarpiloterna och teknikerna en god utbildningsmiljö och de faciliteter som behövs. Här finns möjlighet att flyga på hög höjd, över större områden och under säkra förhållanden, säger Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport, i ett pressmeddelande.

Svara på kompetensbehov

Utbildningen startas bland annat på ett initiativ av Örnsköldsviks Airport, som ser en möjlighet att utveckla den forskningsplattform som satts upp tillsammans med LFV Aviation Research Center.  Syftet är att utbilda piloter och operatörer för unmanned aerial system (UAS) för att kunna svara på det kompetensbehov som ökar på området.

Drönare kan användas, och används redan, i allt från inventering av blåljusverksamhet till klimatsmarta transporter och att operera dessa på ett säkert sätt blir viktigare och viktigare i takt med att användningsområdena blir fler.

Drönare med sensorer

Även skogsbolaget Holmen Skog har involverat sig i satsningen.

– Användningsområdena för drönare i vår skogliga verksamhet är under stark tillväxt. Vi använder redan idag drönare för att fotografera och identifiera till exempel delar av skogsområden som skadats av stormar eller insekter. Vi ser i framtiden möjligheter att utrusta drönare med olika typer av sensorer som kan samla in information som vi sedan processar för att fatta smarta beslut kring skogsbrukandet, både i vår egen skog och hos de privata markägare som vi samverkar med. Kompetens kring användning av drönare och dess möjligheter att samla information kommer därför vara viktig inom det framtida skogsbruket, säger Jonas Eriksson, skogsbrukschef, Holmen Skog.

5 maj 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng