Så blir Mivas digitalisering en hit – hållbar, innovativ och trygg

Karta På Övik

Foto: Adobestock

Resurser är den största digitaliseringsutmaningen för det kommunägda företaget Miva. Därför prioriterar man nya projekt baserat på sina bolagsmål och interna kompetens, vilket ska säkra att projekten inte bara blir till en fin önskelista. Som ledord i att hitta rätt lösningar går Miva efter devisen att digitalisering ska vara en HIT: hållbar, innovativ och trygg. 

I digitaliseringsarbetet för det kommunägda företaget Miva (Miljö & Vatten i Örnsköldsvik) är inte budgeten den största utmaningen – det är resurser. För att kunna genomföra en önskad kraftsamling är en nyckelfaktor att veta att man faktiskt kan klara av det, vilket inte alltid är fallet i dagsläget.

 När vi ska göra en insats måste vi veta att vi gör rätt saker prioriterat i rätt ordning. Det är superviktigt, men inte alltid så lätt att få till i praktiken. Ofta kan resursplaneringsbiten saknas. Här försöker vi prioritera digitaliseringsprojekt efter våra bolagsmål men även efter våra resurser inom it, digitalisering och säkerhet. På så sätt ska vi känna oss trygga i att nya projekt inte bara blir en fin önskelista.

 Här gäller det även att vara tydlig mot verksamheten. När vi ökar takten inom något område behöver vi ibland sänka takten i ett annat, om vi inte utökar antalet resurser, säger Per Sondell, digitaliseringsansvarig på Miva.

Miva har satt upp fyra fokusområden: digital kompetens, digitaliseringsprocess, systemförvaltning och digital arkitektur som kommer att få tillhörande aktiviteter för det här verksamhetsåret.

 Vi måste jobba med den digitala kompetensen över hela spektrat - från styrelsen till varje medarbetare. Processen för digitalisering ska hjälpa oss att välja rätt satsningsområden och få rätt lösningar. Sedan krävs systemförvaltning så att vi har rätt kvalité och ser till att vi får ut nyttan som vi initialt ville åt.

 Alla behöver också vara redo för förändring från omvärlden, leverantörer och inifrån verksamheten. Därutöver krävs även en arkitektur som är anpassad efter dagens och morgondagens behov. När vi byter ut ett gammalt system mot ett nytt måste vi se till att det är framtidssäkrat.

Bra lösningar är inte nödvändigtvis rätt lösningar

Ett viktigt arbete som Per Sondell jobbar med är att försöka minimera antalet ”digitala tomtebloss”. Ofta kan en ny digital lösning verka intressant och häftig till en början, men efter ett tag märker man att det inte är lösningen som behövs.

 Vi har ett par sådana scenarion historiskt där vi infört bra lösningar, men de är inte rätt lösningar.

Vi har ett par scenarion historiskt där vi infört bra lösningar, men de är inte rätt lösningar.

Här gäller det i Per Sondells roll som digitaliseringsansvarig att lösa många frågeställningar och ta fram enkla och tydliga ”Hur” för de olika utmaningarna. På så sätt ska det bli lättare att få tag på rätt lösningar, inte endast bra lösningar.

 Grunden är att vi har ett tydligt behov med en nytta som verksamheten kan motivera. Förutom systemets funktioner så behöver vi även tidigt få med vilka informations- och dataskyddskrav som finns.

Därtill så behöver vi bland annat väga in om vi har kompetens för drift och underhåll, eller ska någon annan göra det? Och har vi ägarskap och enkelt kan komma åt datan? Hur knuten blir vi till leverantören? Har vi en exitplan om vi någon gång behöver byta system? Detta är exempel på frågor som måste vägas in och som ger oss större chans att hitta rätt lösningar.

Hållbar, innovativ och trygg

Som ledord i att hitta rätt lösningar, inte endast bra lösningar, går Per Sondell efter devisen att digitalisering ska vara en hit.

Hit står för hållbar, innovativ och trygg. Varje lösning ska vara hållbar ur aspekterna ekonomi, miljö och framtid. Vi ska vara innovativa genom att vi utmanar oss själva och visar mod genom att nyttja de nya möjligheter som finns. Dessutom ska vi känna oss trygga med den, säkerhetskrav ska alltid ställas i ett tidigt skede.

Precis som en hit inom musiken ska digitalisering vara omtyckt och skapa värde nu och i morgon. Det är ingen lätt uppgift men jag gillar långsiktiga utmaningar, säger Per Sondell. 

Hur kommer Miva se annorlunda ut om 18-24 månader, tack vare ert digitaliseringsarbete?

 Min målsättning är att vi har de grundläggande processerna och stöden därtill som gör att vi väljer rätt satsningsområden och får rätt lösningar som vi implementerar och förvaltar på rätt sätt.

Detta kommer att ha givit oss effektivare arbetssätt som har gjort att vi lättare når våra verksamhetsmål genom att vi nyttjat digitaliseringens möjligheter.

6 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, it-arenan

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng