EU vill införa digitalt körkort

Digitalt Körkort

Danskar har redan idag sina körkort i en app. Snart kan detta bli verklighet i hela EU. Foto: Feber

I dagsläget är det svårt för polisen att kontrollera utländska körkort vilket försvårar brottsbekämpningen. Detta är en av anledningarna till att EU-kommissionen nu vill införa ett digitalt körkort som kan användas i hela unionen.

– 40 procent av alla trafikbrott som begås av utländska medborgare leder ingenstans eftersom gärningsmannen inte kunde identifieras eller för att det inte gick att kräva in bötesbeloppet. Dagens förslag om digitalt körkort tar itu med problemet genom att förbättra det gränsöverskridande samarbetet. De som kör farligt får inte komma undan, säger EU-kommissionär Adina Vălean vid en presskonferens, enligt Mestmotor.

Med ett gemensamt digitalt körkort ska det även bli lättare att stoppa personer som får sina körkort indragna.

– Om någon kör så farligt att en EU-medlemsstat anser det lämpligt att dra in körkort ska den personen inte få köra i något annat EU-land. Detta är en no-brainer när det gäller trafiksäkerhet. Men idag kan man köra i andra länder även om man förlorat körkortet i sitt hemland.

Underlättar även för privatpersoner

Det är inte bara rättsväsendet som det digitala körkortet kan underlätta tillvaron för. För innehavarna ska det digitala kortet göra det enklare att uppdatera med ny bild. Och när någon utökar sina behörigheter, exempelvis tar kort för tungt släp, behöver personen inte skaffa ett nytt kort.

Enligt EU-kommissionens förslag kommer fysiska och digitala körkort att användas parallellt under en övergångsperiod.

9 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, EU

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng