Så ger it-samverkan i Dalarna skalfördelar

Vasaloppet Målgång Och Mathias Grahn

Matthias Grahn, it-chef i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Foto: Mostphotos, Voister

Mora, Orsa och Älvdalen arbetar i en gemensam it-enhet som går under namnet IT-MOA. Ett samarbete som ger ett antal fördelar, bland annat får kommunerna en starkare position gentemot leverantörer, och på sikt kan det bli lättare att locka personal. Det menar Matthias Grahn, it-chef i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Den gemensamma it-enheten IT-MOA ska se till att alla tre kommuner går åt samma håll när det kommer till digitalisering. Inom ramen för it-enheten delar man även på de ekonomiska resurserna.

Alla kommuner har olika förutsättningar, men med samverkan kan vi nå starka synergieffekter. Bland annat har vi upphandlat en lärplattform och en elevadministrationsplattform tillsammans. På så sätt får vi ett system istället för tre olika och vinsterna som det ger, samtidigt som vi får en starkare position mot leverantörerna, säger Matthias Grahn, it-chef i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Det viktigaste när flera kommuner ska börja samverka är att få kommunernas ledning med sig, menar Matthias Grahn. För detta krävs tålamod.

Det kan vara energimässigt krävande när man ska få ihop saker och ting. Det är lätt att det blir lite gnissel i början, men när du väl får med dig ledningen blir fortsättningen enklare.

Konkurrens om personal

En stor utmaning för kommunerna är även kompetensförsörjningen. Som kommun i Dalarna konkurrerar man om kompetens med flera stora myndigheter, samtidigt som man inte kan ge samma löner och förmåner som privata aktörer har möjlighet till. Även här kan samverkan vara en fördel.

Om vi kan få till en större organisation med fler som delar på kakan kan vi också bli mer intressanta på arbetsmarknaden. Då kan vi anställa personer som har chansen att nischa in sig på exempelvis bara servrar eller bara nätverk tidigare har it-tekniker i kommuner ofta fått agera allt-i-allo.

Från systemförvaltning till objektstyrning

Inom ramen för IT-MOA har de även delat upp it-organisationen i två enheter. Den ena är driftsenheten, och den andra är programkontoret.

I kommunerna har man även gått över till objektstyrning istället för systemförvaltning. It-avdelningen delar upp förvaltningar, exempelvis socialförvaltningen och gymnasieförvaltningen, i olika objekt, där alla objekt har en objektsledare samt en objektsledare-IT.

Indelningen i objekt sker utifrån vad man gör, till exempel finns ett objekt som heter Samhällsbyggnad teknik och miljö. Objekten kan omfatta flera förvaltningar och alla tre samverkande kommuner. Alla objekt har en objektledare och objektledare IT som genomför det som objektstyrgruppen beslutat. 

Det finns en objektstyrgrupp för varje objekt, och en objektstyrgrupp består av förvaltningschefer samt it-chef. Objekten ska möjliggöra en bra dialog mellan verksamheter och it, där man sätter gemensamma mål kopplat till digitalisering och prioriterar tillsammans.

– Vi har en objektsledare per område som arbetar övergripande över kommungränserna. Det ger en bra dialog mellan it och verksamheterna där man kan prioritera olika projekt inom olika förvaltningar. Det effektiviserar även arbetet, spanar vi exempelvis in en ny SOC-lösning kan den snabbt implementeras i alla tre kommuner.

Hur har ert arbete utvecklats om 18 månader?

Då har vi förhoppningsvis adderat ytterligare en eller två kommuner till Mora-Orsa-Älvdalen-samverkan. Sedan tror jag att vi har ett närmare samarbete i Dalarna – mer samverkan är den enda vägen framåt för att lösa välfärdens utmaningar, avslutar Matthias Grahn.

22 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, kommun

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng