Därför planerar LKAB för ett eget metaverse

LKAB arbetar systematiskt med att hitta smarta sätt för en mer hållbar gruvbrytning, med hjälp av digitala verktyg. Uppkopplade gruvor och arbetsplatser kommer att vara centralt för bolagets affärsverksamhet, och när digitaliseringschef Sofia Nagander blickar framåt ser hon också plats för ett metaverse som LKAB:s medarbetare kan testa nya idéer i.

– Gällande vår klimatomställning arbetar vi mot tre områden. För det första vill vi skapa en ny världsstandard för gruvbrytning, och gräva djupare med nya tekniker. För det andra vill vi förändra våra produkter genom bland annat koldioxidfria så kallade järnsvampar med vätgasteknik. Det blir en helt ny typ av produktion och produktionskedja med helt nya produkter. Och för det tredje vill vi också ta tillvara på det avfall som vi bryter i våra gruvor och utvinna kritiska mineraler från det. Digitalisering är ju egentligen en förutsättning och en möjliggörare för att vi ska kunna nå de här högt uppsatta målen vi har, säger Sofia Nagander, digitaliseringschef, LKAB.

Finns det annat på digitaliseringsfronten som du skulle vilja lyfta?

– Ja, vår digitaliseringsresa handlar framförallt om att ha ett helhetsperspektiv och att det vi gör ska gagna LKAB på bästa möjliga sätt. Våra långsiktiga mål handlar om att automatisera och optimera våra anläggningar och de processer vi har i vår produktion. Men digitalisering handlar för oss också om att arbeta på nya och smartare sätt, och det kommer vi behöva för att stötta de satsningar i till exempel produktionen som vi vill göra.

Vad kan det vara för smartare sätt?

– Att medarbetare, anläggningar och maskiner behöver vara uppkopplade, för att vi exempelvis ska kunna arbeta varifrån som helst, oberoende om man är längst nere i gruvan eller i något av våra förädlingsverk. Vi vill också börja arbeta mer datadrivet och ge fler möjlighet att använda den data vi har.

Ni tittar på att ännu längre fram kunna arbeta med blockkedjor och metaverse, inte sant?

– Ja, det är jätteviktigt för oss att ligga i framkant när det handlar om nya, tekniska innovationer. Vi vill ju skapa en värdedriven digitalisering hos oss, och tillsammans med verksamheterna tittar vi också på lite mer tekniska delar eftersom vi ju måste bygga vår it-arkitektur och cybersäkerhet för framtiden. Arbetet med blockkedja och metaverse ligger ju en bit fram i tiden. Vi håller på att skissa på ett koncept för vårt industriella metaverse, och är ganska noga med att detta är ett industriprojekt som vi kan använda för nuvarande och kommande anläggningar. För det ser vi att också blockkedjor kommer att vara en viktig del.

Och metaverset är något som en medarbetare kliver in i för att utföra arbetsuppgifter?

– Ja, vår tanke med vårt industriella metaverse är att vi vill se det som framtidens LKAB från ett digitalt, tredimensionellt perspektiv. Det handlar om att digitalt representera LKAB som en modell såsom det ser ut idag och framöver. En viktig komponent i vårt metaverse är sådant som vi kan simulera och använda och testa där, och som inte finns i den fysiska världen, säger Sofia Nagander.

7 februari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng