Så blir Bonas affärer enklare och billigare

Ingemar Kristensson, Global IT Manager, Bona. Foto: Fredrik Kron/Voister

Bona är en leverantör av golvbehandlingsprodukter som grundades 1919 i Malmö, men som idag finns i över 70 länder. För att fortsätta vara en stark aktör på marknaden läggs nu ett stort fokus på att digitalisera affärstransaktionerna, vilket såväl Bona som kunder och leverantörer kommer att tjäna på. Det menar Global IT Manager Ingemar Kristensson.

– Jag skulle säga att standardiseringen av vår digitala transformation är det viktigaste vi gör just nu. Vi byter integrationsplattform och vill samtidigt göra det enklare att koppla på fler leverantörer och kunder, och på så sätt skapa ett tätare digitalt samarbete med oss, säger Ingemar Kristensson, Global IT Manager på Bona.

Hur angriper ni en sådan transformationsresa?

– Till att börja med använder vi våra partners. Vi är hårt knutna till SAP som affärs- och CRM-system. Därför är det naturligt att vi väljer deras integrationsmotor. Det vi åstadkommer är enklare integrationer som inte behöver gå så djupt in i affärssystemet. Istället används standardanrop för att hämta och lämna information och vi får dessutom egen kontroll på dessa integrationer.

– Samtidigt arbetar vi mycket med processer som ska tydliggöra vad det betyder för en kund eller en leverantör att gå digitalt med oss, det vill säga vilka steg som ingår och hur resan överlag ser ut.  

Vad blir den största skillnaden för verksamheterna?

– Allt kommer bli enklare och det kommer gå mycket fortare att digitalisera affärstransaktionen. Bona är redan jättelångt framme i den digitala kommunikationen med framförallt våra kunder. Vi har starka nätverk med proffsanvändare av våra produkter och vi kommunicerar brett på sociala medier med privata användare, för att nämna några exempel. Däremot har vi förbättringspotential i den repeterbara affärstransaktionen med kunder, leverantörer och mellanhänder som köper mycket av oss. Den resan ska bli enklare och billigare, både för våra affärspartners och för oss, ju mer digital den blir.

Tar en sådan här resa slut?

– Det tror jag inte. Vi har en lång väg att vandra. Det finns många processer, både internt och mellan bolag, som är väldigt manuella och som inte behöver vara det. Därför tror jag att det är en lång resa.

Är det ni som går till verksamheterna med förslag, eller kommer de till er?

– Vi arbetar väldigt tätt och går hand i hand tillsammans, känner jag. Och det finns en förståelse på båda sidor. Vi på it förstår att det är verksamheten som är affären, men affären förstår också att it behövs. Vi försöker utmana och driva framåt, och ibland är det affären som driver oss framåt. Tillsammans springer vi så fort vi kan.

Och er it-avdelning växer, inte sant?

– Ja, absolut. It-avdelningen på Bona har varit lite anemisk, men det har vi arbetat hårt med det senaste året för att komma till rätta med. Inte minst har vi återupprättat en beställarkompetens.

Hur arbetar ni med säkerhet?

– Intensivt och på många fronter. Som vanligt är användarna kanske den allra svagaste länken. Där arbetar vi med att implementera ett utbildningsprogram och verktyg som ska göra det lättare för användare att göra rätt så att vi kommer till rätta med till exempel phishing-mejl, som vi ser är ganska frekvent förekommande.  

6 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Bona

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng