Ny digital strategi för ett redan säkrat Sala

Kristina Kyrka I Sala; Kommun, Säkerhet, Digitalisering

Kristina Kyrka i Sala. Foto: Mostphotos/Tommy Alvén

Sala har just gått i mål med en omfattande säkerhetsinvestering. Nu ligger kommunens fokus på att utforma en flerårig digitaliseringsstrategi med mål om att bli ett tryggt och hållbart Sala, för samtliga medborgare.

– Jag är glad att vi har satsat mycket på säkerhet och it-infrastruktur den senaste tiden. Vi har utifrån en säkerhetsrapport som ledningsgrupper och politiker har ställt sig bakom och de har investerat mycket på det här området, i både mjukvara och utbildningsinsatser. Det är fantastiskt, säger Marie Johansson, it-chef, Sala kommun.

Dags för digitaliseringsstrategi

Sala kommun, strax norr om Västerås i höjd med Uppsala, tar med sin uppdaterade säkerhetsplattform nu klivet till att utveckla sitt digitaliseringsarbete i kommunen. Precis som för säkerhetsområdet, arbetar man fram en strategi fast med fokus på digitalisering och verksamhetsutveckling.

Det första steget består av att sätta en policy med riktlinjer för de mest grundläggande it-delarna.

– Det handlar till exempel om vad vi ska tänka på när vi upphandlar och vilka funktioner i ett visst system som vi är ute efter och varför. Att vi ska sikta på att upphandla kända, etablerade lösningar som kan leva länge, där en del kan vara prenumerationer och tjänster. Verksamheternas behov måste styra, säger Marie Johansson.

Möta medborgarens behov

Precis som för många andra kommuner är det övergripande syftet med den påbörjade utvecklingsresan att möta medborgarens behov och bli mer tillgänglig.

– Det är målsättningen med strategin, att det ska bli enklare att möta oss. Om du vill söka bygglov klockan 23 ska du kunna göra det. Ett personligt exempel är att jag precis gått handledarkursen för att få övningsköra med min dotter. När jag väl skickade detta bevis tog det högst en timme, sedan var jag godkänd. Så tillgängliga ska vi också bli för våra kommuninvånare.

Förändringsledning viktig

För att nå ut i hela sin organisation vill kommunen hjälpa cheferna på varje enhet att föra samtal ner till varje enskild medarbetare om den nya strategin, vilket enligt Marie Johansson behövs för att lyckas.

Marie Johansson, It Chef, Sala Kommun2

Marie Johansson, it-chef, Sala kommun

Parallellt med den nya digitaliseringsstrategin arbetar kommunen med förändringsledning, så att chefer och ledare kan ta ett ambassadörskap. Det handlar om att hjälpa alla att dra åt samma håll i kommunen, i linje med ledningsgruppens målsättning.

– Vi kommer att arbeta fram ett slags roadmap för 2023, 2024 och så vidare. Där tar vi fram strategiska inspel, verksamhetsplaner, måluppföljning, med mera. Alla ska i stort sett följa samma mönster, och vi på it kommer att fungera som ett slags projektkontor som fångar upp och stöttar de digitaliseringsprojekt som ska genomföras. Vårt slutmål är ett tryggt och hållbart Sala, säger Marie Johansson.

24 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos/Tommy Alvén, Sala kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng