Nytt digitaliseringsprojekt för småföretag i norrländsk glesbygd

Överkalix Kommun Skylt

Överkalix är en av de kommunerna där satsningen äger rum. Där ska dessutom en platsbaserad digital arbetsplattform testas. Foto: Mostphotos

I ett EU-finansierat projekt vill Umeå universitet och Akademi Norr hjälpa småföretag i glesbygd med kompetensutveckling och med att bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

– Studier om de riktigt små företagens villkor och verklighet visar att den digitalisering som sker ofta riktar in sig på administrativa funktioner och att få mikroföretag väljer att föra in digitala verktyg för att utveckla sina verksamheter och affärer, berättar Mats Johansson, projektledare från Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Brist på arbetskraft och kompetens är en av de största utmaningarna för så kallade mikroföretag i landsbygdskommuner.

Detta är något som man ska titta närmare på inom ramarna för projektet.

– Under projekttiden bygger Akademi Norr tillsammans med Umeå universitet och Företagarna en gemensam operativ samverkansplattform för kompetensförsörjning mellan offentlig sektor och näringsliv på landsbygden. Vi börjar med att inventera och analysera behoven för att sedan ta fram anpassade kompetensinsatser, säger Martin Bergvall, verksamhetschef för Akademi Norr och lärcentersamordnare i projektet.

Forskare Umeå

Mats Johansson, projektledare från Institutionen för datavetenskap; Martin Bergvall, verksamhetschef för Akademi Norr och Ulf Hedestig; utbildningssamordnare på Institutionen för Informatik vid Umeå universitet. Foto: Magnus Mikaelsson.

Kunskapsutveckling och utbildningar

Förhoppningen i denna gemensamma satsning mellan Umeå universitet och Akademi Norr är också att arbeta med kunskapsutveckling i form av utbildningar och andra kompetenshöjande insatser.

– En viktig del i det övergripande arbetet är att tillgängliggöra forskning inom bland annat digitalisering, digitala affärsmodeller och entreprenörskap för mikro- och småföretagare i glesbygd. Det finns oerhört mycket kunskap som i dagsläget inte kommer småföretagen till nytta på ett bra sätt och det vill vi förändra genom att stärka kontakten mellan forskare och småföretagare, berättar Ulf Hedestig, utbildningssamordnare på Institutionen för Informatik vid Umeå universitet.

Projektet riktas i huvudsak mot företag i Sveriges norra halva och avslutas i oktober 2023. Det finansieras delvis av Europeiska jordbruksfonden.

Källa: Umeå universitet

8 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Motsphotos/Magnus Mikaelsson.

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng