Ny studie: så tar äldre hjälp av familjen för att bli digitala

Äldre, Ensamhet, Digit; Man Med Sina Två Barnbarn

Barn och barnbarn är viktiga när det kommer till att lära äldre familjemedlemmar hur de ska hantera nya, digitala verktyg. Det visar nu forskning från Malmö universitet.

– Studien visar att barn och barnbarn har en viktig roll i att stödja äldre i att utveckla digitala kompetenser på olika sätt. Det är intressant att se hur detaljerade berättelser de äldre har kring dessa ganska vardagliga händelser, säger Carolina Martinez, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Malmö universitet.

Glömmer att prioritera sig själva

Carolina Martinez har intervjuat 22 stycken 70-94-åringar som samtliga använder digitala medier i något utsträckning, och ställt frågor om hur de  lär sig att hantera digitala verktyg av den yngre generationen.

Några av utmaningarna handlar om att den äldre generationen i större utsträckning försöker stötta den yngre generationen i de utmaningar som de har, och då är det lätt att de egna behoven åsidosätts.

Bäst i lugna stunder

Ofta handlar det om akuta frågor som de äldre ber hjälp om. Och för att lära sig ska det gärna vara lugna och ibland inplanerade omständigheter.

– Störst möjlighet för lärande är när kommunikationen fungerar väl. Det är när det är en lugn atmosfär, barnet eller barnbarnet visar lugnt och steg för steg och kanske följer upp med tydliga anteckningar. Att förenkla och göra informationen hanterbar är viktigt för lärandet, säger Carolina Martinez.

– Det var slående hur aktiva de äldre som jag intervjuade är för att få till stånd stunder av lärande och för att få situationerna att fungera. Exempelvis berättade en man att han noga planerat att under en promenad med dottern och barnbarnen fråga om hur kameran fungerar på mobiltelefonen. Han tänkte att det skulle vara naturligt att prata om det då, och samtidigt vara en lugn samlad stund.

Efterfrågar forum

Carolina Martinez tycker att det saknas dedikerade verksamheter i samhället dit äldre kan vända sig för att lära sig mer om dagens digitala medier.

– Barn har ett helt system med skolan kring sitt lärande. Och många vuxna i arbetslivet kan ringa it-avdelningen när något krånglar. Men pensionärer har inget system runt sig. Visst finns det kurser men inte en bra struktur. Ingen i samhället tar ansvar för äldres lärande av digitala medier.

Studien är en del av forskningsprojektet Äldre i e-samhället: Projekt för digitalt deltagande.

Källa: Malmö universitet

23 augusti 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LeffleräldreomsorgFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng